Mot løsning på fusjonsspørsmål

Telia kan likevel tenke seg å selge kabel-TV-virksomheten om det er dét EU-kommisjonen forlanger for å godkjenne en fusjon mellom Telenor og Telia.

Telia kan likevel tenke seg å selge kabel-TV-virksomheten om det er dét EU-kommisjonen forlanger for å godkjenne en fusjon mellom Telenor og Telia.

Det skriver den svenske avisen Dagens Industri, som skriver at ledelsen i Telia nå ser på en ny løsning som skal kunne erstatte kabel-TV som bredbåndskanal til svenske hjem. I den alternative løsningen står ADSL sentralt, og ifølge en intern Telia-utredning vil den nye teknologien være like god for å etablere høyhastighetsnett til svenske hjem over det eksisterende kobbernettet, sammenliknet med kabel-TV-nettet.

Et salg av kabel-TV-virksomheten må likevel godkjennes av eierne i Telia og eventuelt Telenor dersom Telenor Avidi også inkluderes i et salg.

Det kan imidlertid synes som om kabel-TV-virksomheten ikke er like kritisk for Telias bredbåndssatsing som tidligere antatt.

Kommisjonen brukte blant annet kabel-TV-dominansen i Sverige som argument for å gjennomføre en grundigere vurdering av fusjonen i juni, og har tidligere truet med å stanse fusjonen om Telia tviholder på nettet.

Konsernsjef i Telenor og i et eventuelt nyfusjonert teleselskap, Tormod Hermansen, sier til avisen at de svenske eierne har bedt om tid til å behandle dette spørsmålet, og han regner med at EU kan få en beskjed den 17. september.

Telenor og Telia har frist til 17. september med å komme med ytterligere innrømmelser knyttet til fusjonen, og EU-kommisjonen ventes å gi sin uttalelse i saken den 19. oktober.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
Teknologi som muliggjør rask overføring av data på det kobberparet du har inn i ditt hus eller bedrift samtidig som det samme kobberparet benyttes til telefoni og ISDN. Data overføres asymmetrisk. Dette betyr at du får en større hastighet/båndbredde til deg enn du sender til nettet. Dette samsvarer bra med at de aller fleste bruksområder på Internett i dag er søk- og nedlastningsorienterte.
Til toppen