Mot serveroppsett med strekkoder og trådløs iPaq

I en nær framtid der systemansvarlige får ansvaret for hundrevis av servere hver, tenker Compaq seg at de kan settes opp ut fra strekkoder og trådløse iPaq.

- Dette er virkelig dynamitt, betror produktsjef Jan Fredrik Gunvaldsen når han trekker fram en presentasjon av noe Compaq kaller "Rapid Deployment Pack", en videreføring av verktøykassen for systemfolk, kalt ProLiant Essentials.

- Dette er fremtidens løsning for drifting av dagens og morgendagens servere, legger han ubeskjedent til.

Det dreier seg om den ikke ukjente kombinasjonen av effektivisering og et mer behagelig og meningsfylt liv, der trivielle oppgaver løses mer rasjonelt og den enkelte kan gape over langt mer. For en halv generasjon siden - altså et par år - undret man seg over servere i 1 U høyde som det gikk 42 av per skap. Nå lanseres "server blades", og det er plutselig plass til 280 servere i Compaqs skap - se artikkelen 280 servere i samme rack. Man kan selvfølgelig ikke øke tallet på IT-ansatte i samme takt som man øker tallet på servere.

- Stadig mindre og flere servere er en sentral trend. En annen trend vi vil se framover er økt bruk av verktøy som lader servere på samme måte som man i dag lader PC-er, det vil si over nettet. Servere vil selges helt fri for programvare, unntatt en PXE eller "pre executable environment", som automatisk søker opp en annen server der den henter en boot image og gjør seg klar til lading. Det vil bli stadig mer uvanlig å ha servere tilkoplet skjerm og tastatur. I stedet vil vi se mer og mer fjernstyring, også for grunnleggende oppgaver som oppgradering av bios.

Gunvaldsen ser for seg at moderne verktøy vil gjøre det mulig å sette opp opptil 100 tynne servere på en halv times tid.

Et scenario han ser for seg er at du pakker ut tynne servere, og plasserer dem på hyllen i en rack. Dette er en rent fysisk operasjon. Hver server får kontakt med data- og strømnett fra hyllen. Når alt er klart, slås strømmen på på hver server.

- Da henter hver server sin boot image over PXE, og etablerer forbindelsen til den serveren der de ulike serverkonfigurasjonene lagres. Da dukker hver server opp på konsollen til den driftsansvarlige, og denne kan sette seg foran sin egen skjerm. Der kan hver tynn server tilknyttes en konfigurasjon gjennom "drag and drop".

Et annet scenario gjør bruk av strekkoder og en trådløs iPaq. Her pakkes serverne ut og settes på plass, som i det forrige scenariet. På forhånd er konfigurasjonen til hver server nedfelt i en strekkode. Strekkoden leses med en spesielt utstyrt iPaq hånd-PC som kommuniserer mot nettet gjennom en trådløs forbindelse. Koplingen mellom konfigurasjon og server gjøres direkte på iPaqen, og kommuniseres derfra til oppsettserveren. Når du nå slår på strømmen på den tynne serveren, går resten automatisk. Den henter en boot image over PXE, knytter seg deretter til oppsettserveren, og ladingen med operativsystem og applikasjoner går av seg selv.

- Vi tror dette vil være tilgjengelig i løpet av et eller to år. Det at en server kan hente boot image over PXE og deretter lades automatisk fra en oppsettserver, er allerede mulig i dag.

I en litt fjernere framtid, tror Gunvaldsen det vil være mulig å automatisere enda mer, slik at man for eksempel tilordner hyller med titalls tynne servere forhåndsbestemte oppgaver, før de faktisk er installert. De to øverste hyllene kan for eksempel forbeholdes webservere av en bestemt type, slik at når en tynn server settes i et spor på disse hyllene, vil hele prosessen med å hente ned system- og annen programvare starte straks serveren skrus på.

Til toppen