MTG samler nye medier

Viasat og Modern Times Group (MTG) samler all virksomhet knyttet til nye medier i et eget selskap. Målet er å få til et bedre samspill mellom TV og nye medier.

Viasat og Modern Times Group legger nå all virksomhet knyttet til nye medier i selskapet MTG New Media AB. I Norge er MTG New Media AS allerede operativt.

- Vi har en stor mulighet til å utnytte de nye mediene som Internett, SMS, UMTS og tekst-TV i samspill med TV, sier MTG-sjef Kalle Lisberg i en pressemelding.

Han tenker spesielt på digital-TV, der overgangen nå er godt i gang og det ligger store muligheter for interaktivitet.

- I stedet for at hver pusler med sitt, setter vi nå sammen innholdsprodusentene i alle de såkalte nye medier. Målet er også å jobbe tettere med TV3 og de øvrige Viasat-kanalene, sier Lisberg.

Han håper med dette også å kunne skape mer effektive pakker for annonsørene og spennede produkter for brukerne.

- Eksempelvis kan kunder svare på en annonse direkte fra TV-skjermen. Vi har nå en så interessant vekst i inntektene for nye medier at vi i MTG organiserer dette som et eget forretningsområde.

Portalen Everyday.com blir fortsatt selskapets viktigste nettsatsing, og Lisberg som lover bedre innhold.

- Ettersom Everyday eies 50/50 av MTG og Tele2 vil selskapet formelt ikke bli lagt inn i MTG New Media, men operasjonelt vil det være det, sier Lisberg.

Han legger til at nettannonse-selskapet WebAd vil fortsette sin virksomhet som før.

Til toppen