Nader: Internett kan bli verre enn tv

Ralph Nader avsluttet sin konferanse om Microsoft sist fredag med å advare at dersom Microsoft får ture fram, kan det gjøre Internett til et enda dårligere tilbud enn amerikansk tv.

Nader oppsummerte anklagene mot Microsoft i fire kategorier: overprising, press mot kunder, manglende hensyn overfor brukere, og forsøk på å kontrollere Internettet. Han sa at press og tvang var blant de få områdene der Microsoft viser tendenser til nyskapning. Han viste til Bill Gates' uttalte kritikk av konferansen, og latterliggjorde Microsoft for å prøve å framstille seg som offer.

- Så ille, etter hundrevis av konferanser over hele verden... der de har manipulert og kontrollert dagsorden og vedtak, at det kommer denne ene konferansen, her i Washington, hvor, Gud være oss nådige, et antall kritikere kan komme med sine framstillinger.

Nader så på USAs svake antitrust lovgivning - og landets manglende evne til å håndheve dem - som et alvorlig økonomisk problem. Han hevdet at dette var bakgrunnen for at et selskap "som ikke akkurat er kjent for sin nyskapning" kan tilegne seg andres ideer og modeller, og noen ganger forbedre dem, for å "oppnå en slik posisjon med innflytelse og dominans."

Han advarte at hvis Microsoft fikk ture fram og skaffe seg tilsvarende innflytelse over Internett som selskapet nå har over PC-er og programvare til PC-er, ville Internett snart likne på amerikansk tv - et sted hvor tilgang er kontrollert, innhold er kommersialisert, og hvor den lille mann er uten stemme.

- Det er fullt ut mulig å trivialisere Internettet, å sensurere det, utsette det for prisbegrensninger, og gjøre det til en kilde for bedrag, manipulering og kontroll.

Flere innledere på konferansens andre og siste dag (fredag 14. november) pekte på at antitrust-lovgivningen i USA ble kraftig undergravd under presidentene Reagan og Bush, og at Clinton har gjort lite for å bedre situasjonen.

Konferansen munnet ikke ut i formelle vedtak. Nader sa han håpet deltakerne ville holde kontakt med hverandre og fortsette diskusjonene på uformelt grunnlag.

Flere toneangivende personer som ikke var tilstede på konferansen har også engasjert seg. Mitch Kapor, medgrunnlegger av Lotus, sa i et intervju med Computer Reseller News at han håper justisdepartementet vil få medhold i søksmålet mot Microsoft, at nettleser og operativsystem må betraktes som atskilte produkter uavhengig av hvor tett Microsoft ønsker å integrere dem, og at Bill Gates er "briljant, mektig, framgangsrik, hensynsløs og uetisk".

Tom Kurtz, mannen som i sin tid fant opp programmeringsspråket Basic, sier at departementet brukte 15 år på ikke å ramme IBM, og at sjansene er store for at heller ikke Microsoft vil bli nevneverdig påvirket av det aktuelle søksmålet.

Styremedlem Paul Severino i Bay Networks sier at Microsoft kan representere et problem på noen områder, men at selskapet alt i alt må krediteres for å ha skapt en viktig industri med mange muligheter for andre.

Grunnleggeren av Digital Equipment, Ken Olsen, advarer at justisdepartementet må behandle Microsoft-saken uten å skjele til sjalusi hos konkurrentene. Han karakteriserer Microsoft som harde konkurrenter "med en grad av rettskaffenhet".

Til toppen