Nader krever ny etterforskning mot Microsoft

Den amerikanske forbrukeradvokaten Ralph Nader krever at USAs justisdepartement undersøker hvorfor PC-er fra de store produsentene ikke er tilgjengelige med andre operativsystemer enn Windows.

I et brev til USAs justisdepartement peker Ralph Nader på at det hersker et misforhold mellom PC-markedet og forbrukernes interesser. Han mener det er et stigende ønske hos forbrukere for å skaffe standard PC-er med et annet operativsystem enn Windows, og at den teknologiske utviklingen er i ferd med å gjøre andre operativsystemer til reelle alternativ, også for ikke-teknologikyndige brukere. På den andre siden er det "umulig" å kjøpe en PC med et nasjonalt anerkjent merke uten Windows. Nader hevder at Microsoft bruker sin markedsstyrke til å hindre PC-leverandører fra å tilby maskiner med alternativ systemvare.

Nader ber følgelig departementet sørge for at leverandører gis adgang til å selge PC-er uten Windows, uten å risikere mottiltak fra Microsoft. Et minimumstiltak bør være at Microsoft "hindres fra å undertegne kontrakter med leverandører som krever at forbrukeren må betale for Windows, selv som man ikke ønsker dette systemet og ikke akter å bruke det." Målet må være, skriver Nader, at forbrukerne får følgende alternativer: En PC med et annet forhåndsinstallert operativsystem enn Windows, en PC der kjøperen velger operativsystem ved oppstart og der ikke Microsoft-systemer er blant valgmulighetene, eller en PC helt uten operativsystem.

Microsoft sier PC-leverandørene står fritt til å velge den systemvaren de ønsker.

- Alle avtalene som kunne begrenset leverandørenes muligheter til å velge annet enn Windows, ble endret tidlig i 1995, sier pressetalsmann Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge.

- Vi har i praksis to typer distribusjonsavtaler med leverandørene, avhengig av hvor mange PC-er de selger. De store står svært fritt til å velge oppstartrutine og grensesnitt, mens de mindre må holde seg til et standardoppsett. Ingen av disse hindrer noen fra å levere PC-er uten operativsystem, eller med et annet operativsystem.

Seierstad sier at Microsoft selvfølgelig ikke kan forventes å bifalle at leverandører velger konkurrerende produkter, men understreker at dette er leverandørenes valg.

Utenom distribusjonsavtaler er det ifølge Seierstad også et markedssamarbeid mellom Microsoft og PC-leverandører. Disse legger opp til aktiviteter som felles utspill, promoteringer, produktsamarbeid osv.

Seierstad peker på typiske årsaker til Windows' vedvarende popularitet - tilgang til support, vedlikehold, drivere, standardapplikasjoner, dokumentkompatibilitet osv - og mener det er langt igjen før noen kan tilby noe av tilsvarende bruksverdi til samme pris.

Dell er et eksempel på PC-leverandør som i regelen ikke tilbyr alternativer til ulike varianter av Windows.

- Alle våre PC-er testes med et operativsystemet før vi sender den fra oss, sier produktsjef Hans Kristian Seime i Dell Norge. - Det er grunnen til at våre kunder ikke kan velge å kjøpe maskin uten operativsystem. Det er ikke noe i våre avtaler med Microsoft som forplikter oss til å selge kun Windows. Men i vårt system har vi valgt Microsoft som standard. Vi går ikke andre veier enn markedet.

Seine forteller at det finnes unntak. Enkelte storkunder har forhandlet fram spesialoppsett og får forhåndsinstallert OS/2. Men dette er ikke noe som tilbys det generelle markedet.

Brevet fra Nader til USAs justisdepartement er tilgjengelig fra nettstedet til organisasjonen Consumer Project on Technology - følge linken øverst i høyremargen.

Til toppen