- NAL generelt skeptisk til målingsløsning

Arbeidsgruppen i statistikksamarbeidet la tirsdag fram sitt forslag om felles målinger for Norske Avisers Landsforening. Løsningen ble møtt med skepsis, fordi den er egenutviklet og fordi den ikke vil bli direkte sammenliknbar med samme type målinger i utlandet.

Arbeidsgruppen i statistikksamarbeidet la tirsdag fram sitt forslag om felles målinger for Norske Avisers Landsforening. Løsningen ble møtt med skepsis, fordi den er egenutviklet og fordi den ikke vil bli direkte sammenliknbar med samme type målinger i utlandet.

I går fant det sted et møte mellom arbeidsgruppen i statistikksamarbeidet og Norske Avisers Landsforening (NAL), der blant annet organiseringen av nettmålinger og opprettelsen av Norske Nettsteders Landsforening ble diskutert. De fleste innholdsleverandører på Internett er organisert i NAL, med unntak av de rene nettjenestene.

Med på møtet med NAL var arbeidsgruppas representanter Per Sparre Enger fra Net 2 og Pål Leveraas fra Internett Kanal 1, foruten ansvarlig redaktør Niels Røine i Scandinavia Online (SOL).

- NAL har satt ned en gruppe som består av folk fra A-pressen og ulike enkeltaviser, de har konkludert med at de er svært skeptiske til å gjennomføre målingene på den måte arbeidsgruppen har skissert. Det er to hovedårsaker, for det første er de skeptiske på et generelt grunnlag og skeptiske til det å utvikle et system selv. For det andre er de kritiske til at det utarbeides en særnorsk måling, i stedet for å gå for et internasjonalt målesystem. NAL uttrykker også skepsis til kostnadsnivået og merverdien av en slik måling kontra de tallene vi har i dag blant annet fra analyseinstituttene, sier Røine.

- Konklusjonen er at NAL-gruppen skal komme med innspill til arbeidsgruppen før jul. Arbeidsgruppen i statistikksamarbeidet tar sikte på også å ta et møte om dette før jul. Allmøtet som er annonsert på førstkommende fredag ser vi ingen grunn til å holde, vi vil ha innspillet fra NAL først. Å sette i gang dette uten NAL, som har medlemmer hvor de fleste sitter på større ressurser enn de rene nettavisene, mener jeg vil bli vanskelig. Det er ikke umulig, men vanskelig, understreker Røine.

Ifølge SOL-redaktøren er NAL imponert over målesystemet arbeidsgruppen har lagt fram, og tviler ikke på at systemet vil fungere.

- De så at dette ville være positivt, og verdien av at man trenger en revisjonsordning som gjør at både nettstedene, formidlerne og annonsørene får sammenliknbare tall. Men de ser ikke tilstrekkelig merverdi og er fortsatt av den oppfatning at man trenger et redskap. Vi i arbeidsgruppa mener vi har sett på alle muligheter og vi snevret det inn til denne løsningen, sier Røine til digi.no. Han understreker at NAL ikke har trukket noen bastant konklusjon ennå.

- Hva gjør dere om NAL ikke støtter dere i målingsspørsmålet, kan dere klare dere uten dem?

- Ja, det kan vi. Men vi har ikke vurdert det. Mitt forslag er at vi avventer å holde et allmøte i påvente av innspill fra NAL. En løsning kan bli å være avholdende og vente på at nye systemer skal dukke opp. Formidlerne og annonsørene har store ambisjoner om hva de ønsker seg av disse målingene, da er det mulig man må finne en enklere og billigere og i hvert fall noe mer utfyllende løsning til det man har i dag, sier Røine. Han går fremdeles for arbeidsgruppas forslag, men innrømmer at også han har vært noe skeptisk og negativ.

- Jeg gikk for løsningen som arbeidsgruppa har lagt fram, men er også av den oppfatning at det er viktig at vi har tall som er sammenliknbare med utlandet. Det som gjør meg skeptisk og som jeg i utgangs punktet har vært negativ til, er at vi skal utvikle noe selv. Det er mange nok som sitter og utvikler ting selv og som ikke har kontroll på utgiftssiden og annet, men vi har ikke funnet noe som er bedre, sier Røine.

NAL var i utgangspunktet positiv til opprettelsen av en eller annen type organisasjon, kan Røine fortelle.

- De hadde ikke noe prinsipielt i mot at vi danner en type organisasjon, de ser at man må ha en organisasjon med et eierskap til statistikkene og målingene - det vil si en organisasjon som har målingene som hovedoppgave heller enn å være en interesseorganisasjon, sier Røine.

Til toppen