Nalbant bygger ny mobilallianse

Nadir Nalbant lurer på hvorfor interessentene melder seg nå, ettersom Broadband Mobile har vært til salgs i et halvt år. - Jeg tror på Broadband Mobile, sier han til digi.no.

- Jeg har påtatt meg å fronte et konsortium, sier Nadir Nalbant til digi.no. Gruppen har den nødvendige soliditeten og vi jobber nå får å finne den riktige balansen.

Caset er, sier Nalbant. - Jeg har veldig tro på dette, og det er viktig at prosjektet får en fair mulighet. Eierne til Broadband Mobile betegnet selskapet som et problem, og det er uheldig. De investerte 350 millioner kroner og sitter på 240 basestasjonsplasseringer, har 65 håndplukkede mennesker, og for fire dager siden fantes det ingen forpliktende interessenter som var villig til å overta selskapet.

Nalbant gjentar flere ganger i et intervju med digi.no at en lenge har visst at selskapet var til salgs både før og etter konkursen, men at det likevel ikke var noen som ville overta. - Enitel og <FONT FACE="Arial,Sans-Serif" SIZE=2>Sonera jobbet lenge og iherdig med å finne nye eiere, uten å lykkes.


- Min rolle i dette kom da jeg for noen dager siden ble kontaktet av en gruppering som la fram en spennende ide. Det hadde vært uheldig om en lot prosjektet forsvinne, sier Nalbant, som påtok seg jobben med å kjøpe boet og hjelpe til med å sette sammen konsortiet.

Den tidligere Sense-sjefen mener fremdeles at det lureste ikke er å eie egen infrastruktur, men sier at UMTS er så mye mer enn bare telefoni, noe han mener en kan finne på bunnlinja til Telenor Mobil og NetCom. - Dette tror jeg på, og det hadde vært uheldig om det forble et duopolmarked i Norge. Dette vil også være positivt for alle service-providerne, sier han.

Nalbant understreker at hans engasjement som kontaktperson for grupperingen er helt uavhengig av Sense. - Dette gjør jeg som privatperson. Jeg har heller ingen skjulte planer eller motiver bak dette.

Han vil ikke si noe mer om prisen grupperingen har betalt for Broadband Mobile enn at den var "fornuftig".

- Vi vil ha en åpen dialog med Samferdselsdepartementet, det er de som skal godkjenne oppkjøpet.

Nalbant kan ikke si så mye mer om fremdriften enn at søknaden til Samferdselsdepartementet om å få overta UMTS-konsesjonen kommer så raskt konsortiet er klart, men understreker at situasjonen uansett er hyggelig. - For få dager siden var ingen interessert i Broadband Mobile. Nå er det mange som gjerne vil delta, og noen er fortvilet over at en ikke rakk toget.

- Det er ikke noe problem med å finne partnere til konsortiet, sier han.

Nalbant avviser behov for å måtte be om endringer i konsesjonen. - Vi ønsker å gå inn i de eksisterende rammebetingelsene. Vi føler at vilkårene er rimelige, at de gir realistiske mål, basert på en fornuftig forretningsplan.

I dag møter blant annet Bane Tele og Orange Norge i Samferdselsdepartementet for å klage på at de ikke fikk by på Broadband Mobiles konkursbo. Nalbant sier at hans gruppering har gjort opp med konkursboets bestyrer. Nå gjenstår bare departementets godkjennelse.

- At andre aktører er på banen er hyggelig og det viser i alle fall at det var på tide at noen interesserte seg. Men en kan spørre seg hvor de samme aktørene var det siste halve året, sier Nalbant.

Til toppen