Nalbant fikk to uker til

Innen 14. september må tidligere Sense-sjef, Nadir Nalbant, ha konsortiet klart som skal overta Broadband Mobiles UMTS-konsesjon.

Fristen er kortere enn det Nalbant selv bad om, men ikke så kort som departementet først satte.

Nalbant, som nå er ute av Sense, ble kontaktet for et par uker siden med spørsmål om han kunne konstruere et konsortium som skulle by på den delen av konkursboet etter Broadband Mobile som inneholdt UMTS-konsesjonen. Boet ble kjøpt, men for å overføre UMTS-konsesjonen, må Samferdselsdepartementet godkjenne de nye eierne.

Det er denne prosessen som skal starte etter 14. september, dersom det da foreligger en søknad fra Nalbant om å få overta UMTS-konsesjonen. Samferdselsdepartementet har bedt om at Nalbant da kan stille med et konsortium der alle eierne har forpliktet seg til å eie og drive UMTS-konsesjonen.

Nalbant, som mandag møtte ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, sier til Aftenposten at han nå har tid til å gå tilbake til de interessentene som var avventende i første omgang.

Til toppen