NBBL: - Vi er Telenors motvekt

- NBBL er en motvekt til monopolorganisasjonene. Konkurransetilsynets vedtak innebærer at vi kan benytte vår forbrukermakt til å forhandle fram gunstige telepriser på vegne av våre medlemmer, sier økonomidirektør i NBBL, Jan Myhr til digi.no.

Myhr sier at boligselskapet ventet et vedtak i denne retning og har jobbet med utgangspunkt i at Konkurransetilsynet ikke ville gripe inn overfor avtalen.

Det viktigste, ifølge Myhr, er likevel at tilsynet gjennom sitt brev nå slår fast at boligselskapene kan utøve sin forbrukermakt på vegne av medlemmene - også i telemarkedet.

- Vi er veldig godt fornøyd med konklusjonene Konkurransetilsynet har kommet fram til, sier Myhr til digi.no.

Myhr sier at det nettopp er forbrukerorganisasjoner som boligselskapene som representerer motvekten til selskap som mar markedsmakt, som Telenor.

180.000 av de i alt 240.000 boenhetene som organiseres i NBBL har så langt sluttet seg til rabattavtalen med Telenor.

Til toppen