NC-en vokser langsomt

Salget av de enkle nettverksdatamaskinene - bedre kjent som NC - vokser sakte men sikkert. Maskinene som skulle erstatte PC-ene tar i stedet over plassen til gamle terminaler.

NC-en er ikke død - den bare vokser tregt og blir neppe så stor som sin eldre bror PC-en.

NC-konseptet ble lansert primært av Oracle-sjefen Larry Ellison i 1995 - og Suns Scott McNealy - som et billigere og bedre alternativ til PC. Store deler av databransjen mente at NC i løpet av noen år ville presse ut PC-en. NC-entusiastene hadde rett i at kundene ville ha billigere maskiner, men kundene begynte å kjøpe enklere PC-er heller enn den nye NC-en.

Når NC-ene heller ikke koster 500 dollar som lovet, men nærmere 1000 dollar, kjøper kundene maskinene på grunn av de lavere administrasjonskostnadene. Tilkoblet en stormaskin eller minimaskin, gir NC-ene et moderne grafisk brukergrensesnitt med de samme sentraldriftsfordelene som gamle karakterbaserte terminaler, poengterer analytikerne.

NC-salget putrer derfor fremover. IBM inngikk nylig to store avtaler i USA, en på 8.000 maskiner til et finansselskap og en avtale på 2.000 maskiner til en matvaredistributør, melder nyhetstjenesten Bloomberg. Den største kontrakten hittil er et salg på 45.000 maskiner til forsikringsselskapet Allstate.

Ifølge analyseselskapet IDC er det solgt rundt 500.000 NC-er i løpet 1998, noe som er lavere enn hva IDC trodde på begynnelsen av året. IDC tror det vil bli solgt 6,8 millioner NC-er i 2002 mens Zona Research tipper 13 millioner maskiner om fem år. Til sammenlikning tror IDC at antall solgte PC-er i år vil nå opp i 80 millioner.

Hittil er det IBM som dominerer NC-salget selv om en rekke leverandører har lovet å lansere - eller har lansert - egne maskiner. Dette skyldes trolig at det står IBM på de gamle terminalene og stormaskinene som skal snakke med NC-ene. Sun har nesten ikke solgt maskiner i det hele tatt, innrømmer selskapet. I stedet for terminalerstatninger, kastet Sun seg ut i en ren krig mot Intel og Microsoft med kombinasjonen NC og Java-programvare. I et forsøk på å få opp farten har selskapet derfor lovet å kutte prisene på sin billigste modell ned til den kritiske 500 dollarsgrensen.

Til toppen