Neppe Telia - Sonera som planlagt

Om den svenske statsminister Göran Persson må hente regjeringsstøtte fra Vënsterpartiet blir det ingen delprivatisering av Telia før i 2001.

Konsekvensen av det svenske Riksdagsvalget i helgen kan være at det sterkt svekkede Sosialdemokratiske partiet må hente støtte til Regjeringen fra Vënsterpartiet. I så fall blir det neppe noe av en delprivatisering av Telia som har vært på den svenske politiske agenda i hele den siste perioden.

Ifølge Vënsterpartiets partisekretær Lars Ohly, vil partiet stille klare betingelser til motytelser for å støtte Regjeringen. Blant de ytelsene er stans i statlig privatisering. Ohly sier til Finanstidningen at kravet inkluderer stans i eventuelle planer om salg i Telia. Vensterpartiet skal dessuten ta stilling til forslag om å delprivatisere flere selskap, deriblant Teracom Rundradio - eier av det bakkebaserte kringkastingsnettet i Sverige og svenskenes svar på Nordkring.

Det sosialdemokratiske partiet har ønsket en privatisering av Teracom, mens en for Telias vedkommende så langt har sagt nei.

Mens de svenske sosialdemokratene diskuterer om de skal privatisere eller ikke har de finske sosialdemokratene bestemt seg, og det planlagte nedsalget på 20 prosent i det finske televerket Sonera går etter planen i oktober.

Det finske trafikkdepartementet har imidlertid gjort et klart at om turbulensen i de internasjonale finansmarkedene ikke har lagt seg før den tid, så vil regjeringen revurdere tidspunktet for salget.

Til toppen