Nera: - Iridium får problemer!

Toppledelsen i Nera tror Iridium får problemer etterhvert som det går opp for markedet hvilke svakheter konseptet har. Nera er ikke bekymret for at Iridium vil gi selskapet konkurranse på mobil satellittkommunikasjon.

- Vi har sagt at vi ikke er så redde for Iridium. Konseptet er markedsført noe voldsomt, men det virker som flere og flere inntar det standpunktet at det er et stort problem for Iridium at hver enkelt satellitt ikke er synlig i mer enn maksimalt ni minutter, sa Asbjørn Birkeland tirsdag.

Birkeland mener dette gir avbruddsproblemer for brukerne, noe som vil redusere anvendeligheten av systemet.

- Jeg tror vi vil se at Iridium vil fungere best der hvor man setter opp en felles antenne for et helt område og bruker annen kommunikasjon innen området, sa Birkeland.

Neras styreformann Frode Botnevik utrykker heller ikke særlig bekymring for den nye, globale mobilstandarden ULTRA (se egen sak om ETSI-vedtaket i margen til høyre).

- Vi leverer transmisjonsnettverk uavhengig av hvilken standard som brukes, poengterer Botnevik, som ikke tror UTRA-satsingen vil redusere markedet for Neras WorldPhone.

- Det tror vi vil bli akkurat som i dag, med dual-band telefoner hvor du har både den nye GSM-standarden og satellittkommunikasjon, sier han.

- Men hva skal du med en dyr og tung satellittelefon når du kan klare deg med en GSM-telefon som fungerer over hele verden?

- GSM-nettverket dekker på langt nær hele verden, selv med en felles standard.

- Mobilnettet dekker vel i hvert fall de tett befolkede områdene?

- Ja, men det vil ikke være godt nok for langtransportsjåfører og for det maritime markedet. Vi henvender oss til et eget segment og der vil ikke GSM konkurrere med oss.

- Hvilken penetrasjon har dere på mobil satellittkommunikasjon i dag?

- Det eksisterer omtrent 100.000 mobile satellittelefoner i dag. Ulike analytikere anslår at totalmarkedet i år 2002 kan ligge på mellom 2 og 30 millioner... Vi legger til grunn et totalmarked i den lavere enden, altså to millioner.

- Det vil si at penetrasjonen i dag ikke er mer enn maksimalt fem prosent. Da kan vi vel ikke vente de helt store volumene i år heller?

- Vi tror ikke på virkelig store volumer før vi lanserer en håndholdt telefon, sier Frode Botnevik til digi.no.

Til toppen