Nera med nytt samarbeid

STMicroelectronics og Nera inngår samarbeid for i fellesskap å utvikle konkurransedyktige løsninger for det stadig voksende digitale markedet innen kommunikasjon.

Selskapene planlegger å utvikle kretser og relatert programvare for å forsyne digitale satellittbokser med interaktive løsninger. De vil også sammen arbeide for å øke bruken av disse. En rekke nye aksessteknikker vil bli støttet, inkludert toveis satellittkommunikasjon, høyhastighets Internett via satellitt, og andre, som for eksempel jordbunden trådløs punkt-til-multipunkt og ADSL.

- Kombinasjonen av Neras kunnskaper og erfaring innen satelittkommunikasjon og utvikling av trådløse grensesnitt, og STs ledende posisjon innen digital-TV, vil muliggjøre at markedet raskt tar til seg kosteffektiv verdiøkende toveis høyhastighets Internett-tilgang via satellitt, så vel som nye produkter, som satelittmodemer for PC, og bredbånd hjemme, seier Christos Lagomichos, direktør for STs bredbåndsavdeling for forbrukere, i en pressemelding.

STMicroelectronics er notert på NYSE med tickerkode (STM) og er en verdens største leverandører av elektroniske kretser. Selskapet hadde siste halvår 3.6 milliarder dollar i driftsinntekter, altså et vesentlig større selskap enn Nera.

- Nera ser dette partnerskapet som et viktig steg mot etablering av kostnadseffektive trådløse løsninger. Selskapene arbeider for sammen å utvikle interaktive bredbåndsløsninger for å imøtekomme time-to-market og de produksjonsvolumer som er nødvendige for forbrukermarkedet. Noe som setter STMicroelectronics og Nera i en ledende posisjon i utviklingen av forbrukerrelaterte interaktive bredbåndsløsninger, sier Håkon Heier, direktør for Nera Wireless Broadband Access AS i samme pressemelding.

Nera har en ledende posisjon innen Inmarsat system satellittkommunikasjon, og har lang erfaring med mikrobølgeteknologi og jordbundne trådløse systemer. Nera har etablert et nytt selskap i første halvår, kalt Nera Wireless Broadband Access, dedikert til å forsyne satellitter og jordbundne radioapplikasjoner med interaktive bredbåndsløsninger.

Til toppen