Nera styrker grepet om satellitt

Nera og ICO signerte i dag en avtale som innebærer at Nera blir ett av fire selskap som skal levere terminaler til ICOs satellittelefonnett. For Nera er avtalen verdt 25 mill. USD, og terminalene skal leveres i 2000 og tidlig i 2001.

Satellittsystemet ICO setter sin telefontjeneste i drift i tredje kvartal 2000, foreløpig med terminaler fra tre leverandører foruten Nera; NEC, Mitsubishi og Samsung.

Nera skal produsere terminalen til et salgspris på vel 1000 USD, i første omgang vel 25.000 terminaler, men med mulighet for flere. I tillegg skal selskapet produsere en terminal spesielt beregnet for maritime virksomheter. ICO har sin bakgrunn i Inmarsat, som Nera i dag er leverandør av terminaler til gjennom sin Nera WorldPhone-modell. Denne har en størrelse som en bærbar datamaskin, og koster vel 24.000 kroner. De nye terminalene skal være på størrelse med mobiltelefoner og koste en tredel.

ICO har som ambisjon å kunne tilby telefoner via sine partnere som skal kunne fungere som flerbåndstelefoner (dual band) og fungere både på ICO og på eksisterende mobiltelefonnett.

ICOS administrerende direktør, Olof Lundberg, sier til digi.no at ICO skal ha et bedre nett enn Iridium og være billigere enn Globalstar. Han ser derfor ingen av de to systemene som noen særlig trussel mot ICO, selv om de har oppstart henholdsvis ett og to år før ICO.

Totalt bidrar over 90 ulike investorer 2 mrd. USD, mens resten ifølge Lundberg skal skaffes på ulike måter. - Aksjemarkedet er i dag ikke særlig attraktivt medgir han, som noen emisjon er det ikke snakk om på noen måneder. ICO ble etablert i 1995 og har i dag vel 350 ansatte, med hovedkontor i London.

Satellittsystemet skal bestå av 10 mellombanesatellitter i vel 10.000 kilometers høyde over havet, samt to i reserve. Satellittene er under produksjon og de første testene er lovene, ifølge Lundberg. Lundberg selv har sin bakgrunn fra Inmarsat, som i dag er en av de største og mest aktive eierne i ICO. Siden systemet består av kraftigere satellitter, vil de også ha en beregnet levetid på 10 år, mot fem for Iridium.

For Nera betyr avtalen ny styrke til selskapets satellittvirksomhet, som i hovedsak består av jordstasjoner og håndholdte terminaler til Inmarsat, av Mini-M modellen. Som en del av avtalen ligger også teknologiutvikling.

- Vi har tro på sattellittkommunikasjon, sier administrerende direktør i Nera, Bjørn Ove Skjeie.

Han sier at avtalen med ICO ikke er eksklusiv, og at selskapet har vurdert flere prosjekter, og at det også kan skje i fremtiden at selskapet vurderer andre selskap. - Vi utelukker ikke andre satellittsystemer gjennom denne avtalen.

Til toppen