NetCom GSM stevner Netcom Systems

Den norske mobiloperatøren NetCom GSM hevder å ha retten til å bruke varemerket NetCom i Norge og Sverige, og stevner den svenske telekomoperatøren NetCom Systems AB for bruk av selskapets navn.

Det er bråk i det mektige svenske Kinnevik-konsernets bakgård. NetCom GSM, der den svenske mobiloperatøren Comviq International eier 25 prosent, krever nå at det svenske Netcom Systems, som i sin tur eier Comviq, slutter å bruke varemerket Netcom, som det norske selskapet mener det har enerett på.

Det er spesielt etter at Netcom Systems AB har begynt å bruke varemerket gjennom forretningsmessig virksomhet i Norge, at norske NetCom fant ut at det var på tide å reagere.

Informasjonsdirektør i NetCom GSM, Per Bjørkum, sier til digi.no, at saken er svært komplisert og at selskapet har brukt lang tid på forbredelsene i saken. - Vi mener Netcom Systems navn skaper uklarhet og forvirring, noe som ikke blir mindre nå som selskapet annonserer etter folk i Norge.

- Det som er viktig for oss er at vi var først ute med å registrere varemerket NetCom som eget firma i 1989. NetCom Systems registrerte sitt firma først i 1993. Vi har etablert et varemerke i Norge og har søkt om registrering i varemerkeregistret i Sverige.

NetComs advokat i Simonsen og Musæus, Espen Tøndel, har gjennom det svenske advokatfirmaet Hökerberg & Söderqvist og advokat Magnus Gröndahl, formidlet stevningen til Stockholms tingsrett.

Tøndel sier til digi.no at NetCom krever heving av registreringen av flere selskap som eies av NetCom Systems AB, samt selskapet Netcom Systems selv.

Rettsprosessen nå fortsetter ved at partene gis en frist for tilsvar, før saken havner for svensk rett, etter all sannsynlighet til sommeren en gang.

NetCom GSM bruker blant annet "Pariskonvensjonen" i sin argumentasjon. Konvensjonen gjelder industrielt rettsvern og sier at firmanavn som er registrert i ett av konvensjonens signaturland, også skal få beskyttelse i de andre landene som omfattes av konvensjonen. Dette betyr i realiteten at firmanavn registrert i Norge også gjelder i Sverige og visa versa.

Kinnevik-konsernet og Netcom Systems AB er allerede i juridisk disputt med det svenske selskapet NetCom Advisor AB om rettighetene til Netcom-navnet.

Til toppen