NetCom kjøres på Telia-spekulasjoner

Som ventet kjøres nå NetCom-kursen på ulike spekulasjoner rundt Telias satsing i Norge.

Etter at Telia forrige mandag varslet at de ville gjennomgå forretningsplanene på nytt, var det åpnet for en aldri så liten rykteflom rundt selskapet (se beslektet sak "ny rykteflom om Telia" i margen til høyre).

Dette har som ventet gitt fullt utslag i NetCom-kursen, med en stigning tirsdag på 2,5 prosent og en stigning onsdag på 4,4 prosent.

Spekulasjonene går i retning av at Telias inntreden i mobilmarkedet vil bli ytterligere utsatt, og at det gir lavere prispress på mobiltelefoni og lavere markedsføringskostnader i NetCom. Dette understøttes av at kilder i NetCom gir klart utrykk for at man har tro på et slikt scenario.

Intervjuer med Telias toppsjef i Norge og med ansvarlig for GSM 1800-satsingen i Telia Mobile gir imidlertid ikke grunnlag for en slik spekulasjon (se relaterte artikler i margen til høyre).

Nera faller fortsatt og ble i dag handlet helt nede på 17,10 kroner. To nyheter fra Ericsson har slått negativt ut for selskapet. Først kom nyheten om at Ericsson øker sin satsing på radiolinje-produkter. Deretter lanserte Ericsson sin World Phone. Lanseringen viser både at Nera har valgt et produktnavn som ikke lar seg varemerke-beskytte og at mobiltelefoni-operatørene og -produsentene vil kunne levere globale tjenester raskere enn tidligere antatt.

Både Nera og Ericsson poengterer at de to produktene ikke henvender seg mot samme markedssegment. Ericsson sier samtidig at de også jobber med utviklingen av terminaler til satellitt-telefoni. Det er vel et sterkere signal enn likheten i "produktnavn."

Samtidig ryktes det i markedet at Nera hadde regnet med å bli plukket ut som en leverandør av terminaler til Inmarsats nye satsing ICO, men at selskapet ikke fikk noen slik kontrakt. Dette er tolket som meget negativt i markedet, noe som kan vise seg å være prematurt.

Ifølge en pressemelding fra ICO datert 25. juni, er foreløpig to leverandører valgt ut i Japan: Mitsubishi Electric Corporation og NEC har mottatt ordre på 270.000 terminaler. Selskapet vil gjennom sine partnere velge ut flere leverandører i løpet av "kort tid". Totalt skal det leveres over to millioner terminaler i år 2001. Kilder i Nera gir klart uttrykk for at man er meget spent på de beslutninger som skal fattes av ICO og "andre satellitt-aktører" den nærmeste tiden.

Blant andre rykter som kan ha vært kursdrivende de siste dagene, fremheves det at enkelte britiske investorer har stilt seg kritiske til Merkantildatas regnskapspraksis, spesielt med hensyn til håndtering av oppkjøp og utstedelse av nye aksjer. Dette skal angivelig ha effekt på sammenlikningen av prisingen av ulike skandinaviske systemintegratorer. Vi kan ikke se at et slik resonnement skal kunne ha reell effekt på verdivurderingen av selskapet.

Merkantildatas datterselskap PC LAN meldte onsdag at de har inngått et samarbeid med Telia og Bay på distribusjon av en Internett-pakke for bedriftsmarkedet. Samarbeidet i seg selv er såpass lite at det ikke kan forventes å ha noen kurseffekt, men illustrerer at selskapet har tatt det første skrittet i retning av å øke verdien på de produktene som distribueres, fra "ren flytting av jern" til produkter som er tilført en tilleggsverdi gjennom pakking av tjenester, programvare og maskinvare.

Det ble onsdag stilt kjøperkurs på Iterated Systems helt nede på 20 kroner. Aksjen ble sist gang handlet over børs 12. juni til kurs 31 kroner.

Til toppen