NetCom nekter å forklare SMS-priser

Telenor har forklart hvorfor det er dyrt å sende tekstmeldinger, men NetCom nekter å forklare seg. De mener at Post- og teletilsynet ikke har rett til å regulere SMS-priser.

SMS-bruken har eksplodert de siste årene etter hvert som ungdommer har funnet ut at det er dyrt å prate i forhold til å sende tekstmeldinger. Etter oppslag i dansk presse, dukket det i sommer opp en debatt om de høye prisene for å sende tekstmeldinger også i Norge.
Post- og teletilsynet kom etter hvert på banen og ba om forklaringer fra de to operatørene av mobilnett i Norge - Telenor Mobil og NetCom.
Les om SMS-prisene:
TV 2 tjener 1,5 millioner i måneden på tekstmeldinger
Norges billigste tekstmeldinger - hvis du ikke ringer NetCom
SMS er billig
Overpris på tekstmeldinger
Telenor har nå svart, og Post- og teletilsynet vurderer det slik at selskapets beregninger for norske teletjenester skal være kostnadsbaserte - ikke bygget på hva kundene er villige til å betale.


Men NetCom nekter.

I et brev 23. august avviser NetCom forespørselen fra Post- og teletilsynet. Selskapets advokatfirma er Simonsen Musæus og i brevet hevder advokatene at opplysningene Post- og teletilsynet ber om ikke er "nødvendige" for at etaten skal utøve sine oppgaver.

Mobilselskapet grunngir videre sitt nei med at diskusjonen har sitt utgangspunkt i mediaoppslag. Post- og teletilsynet har mandat til å kreve at NetCom kostnadsorienterer sine SMS-priser.

"Reaksjonen baserer seg for øvrig på en feil oppfatning av faktum. Utgangspunktet skriver seg fra en artikkel i danske aviser som ukritisk er gjengitt i norske medier". De danske avisene har brukt feil priser og utelatt kostnadselementer, mener advokatfirmaet.

Brevet konkluderer med at SMS-meldinger er datatjenester og "faller derfor utenfor kravet om kostnadsorientering". NetCom klager derfor Post- og teletilsynet inn for Statens teleforvaltningsråd.

- Vi bestrider at Post- og teletilsynet har myndighet til å regulere SMS-priser. Vi har svart muntlig i et møte og mener at vi priser SMS rettferdig, sier Torill Skogsholm, sjef for samfunnskontakt i NetCom, til digitoday.no.

- Vi mener vi har en klar myndighet til å kontrollere dette, og vi ønsker et skriftlig svar, ikke en muntlig redegjørelse, sier Connie Garfalk, informasjonssjef hos Post- og teletilsynet, til digitoday.no.

Til toppen