NetCom ønsker flere løsningsleverandører

NetCom jobber kontinuerlig med flere IT-selskap som leverer applikasjoner sammen med NetComs kommunikasjonsprodukter. En avtale med Merkantildata eller andre større aktører, av den typen som ble inngått med Tele Danmark, vil være i tråd med denne utviklingen.

- Bedrifter som Merkantildata er interessante samarbeidspartnere for oss, sier markedsdirektør Svein Ørbeck i NetCom GSM til digi.no.

- Har Merkantildata foreslått en avtale med dere som kan sammenliknes med den nylig inngåtte samarbeidsavtalen med Tele Danmark?

- Vi har tidligere hatt en distribusjonsavtale med Merkantildata. Det var imidlertid på produkter som var såpass enkle at det var lite å hente. Vi har diskutert ulike løsninger, men har ikke kommet så langt at det er aktuelt med noen avtale av den typen som er inngått mellom Tele Danmark og Merkantildata.

- Dere selger stadig flere og mer komplekse kommunikasjonsløsninger i bedriftsmarkedet. Det er vel ikke et marked dere kan dra helt alene?

- NetCom omsetter allerede for noen hundre millioner i dette markedet. Vi har flere samarbeidsavtaler på nisjemarkeder. Et eksempel er transportsektoren, hvor vi i samarbeid med IT-selskap som kjenner bransjen, har utviklet løsninger akkurat for den nisjen.

- I Sverige ser vi at Telia satser på å bygge opp kompetanse på integrasjon av telekommunikasjonsløsninger og bedriftens datasystemer. Vil dere bygge opp slik kompetanse selv, eller satse på samarbeid med IT-bransjen?

- Vi jobber med å utvikle dette markedet, men det er helst i koordinatorrollen. Som sagt har vi allerede samarbeidsavtaler med nisjeaktører. Vi driver også med kontinuerlig utvikling av kanaler som henvender seg mot volumdelen av bedriftsmarkedet. I den sammenhengen er også Merkantildata en aktuell partner, avslutter Ørbeck.

Til toppen