NetCom overrasket over Telenor

NetCom er overrasket over Telenor Mobils satsing på HSCSD for bedre båndbredde i mobilnettet

Telenor Mobil har valgt å implementere HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) i sitt mobilnett i 1999. Denne teknologien - slik Telenor Mobil bruker den - vil øke overføringshastigheten til mobiltelefonen til 28,8 kbps og utgående hastighet til 19,2 kbps (standard i dag er 9,6 kbps).

- Vi er litt overrasket over at Telenor Mobil velger å bruke HSCSD, sier Bjørn Erik Reinseth i NetCom til digi.no.

Reinseth mener HSCSD utnytter nettverket dårlig, selv om løsningen ikke krever så omfattende endringer i nettet.

HSCSD øker overføringshastigheten i nettet ved å benytte flere GSM-kanaler samtidig. Telenor Mobil har altså valgt en løsning med to utgående og tre inngående GSM-kanaler per oppkobling.

I følge Reinseth har NetCom så langt ikke tatt stilling til om selskapet skal benytte HSCSD i sitt nett. Denne teknologien er i praksis kun aktuell i GSM-1800 nettet, et nett selskapet så langt ikke har hatt behov for å bygge ut.

NetCom leverer i disse dager en datakompresjonsløsning som går under navnet v42bis. Denne teknologien øker overføringshastigheten på eksisterende GSM-nett til 19,2 kbps.

Begge disse løsningene krever nye mobilterminaler, men det er antatt at nye flerbåndsterminaler vil ha støtte for flere teknologiske løsninger slik at det ikke blir behov for spesielle terminaler til de ulike nettene.

Reinseth mener det er sannsynlig at NetCom vil innføre GPRS (General Packet Radio Service) som teknologi i sitt nett fra 2000/2001. Denne teknologien har som fremste fordel at den kun bruker båndbredde når data sendes over nettet, i stedet for at båndbredden belegges så lenge en "samtale" er koblet opp. I første fase vil GPRS åpne for 40 kbps overføringshastighet, men kan senere utvides til 120 kbps.

GPRS betegnes som en overgangsteknologi før innføringen av tredje generasjon mobiltelefoni som nå går under navnet UMTS.

Til toppen