- Netscape fikk Microsoft i fella

- Møtet 21. juni 1995 var en felle organisert av Netscapes juridiske rådgivere, påstår Microsofts advokat John Warden. - Formålet var å forsyne justisdepartementet med noe som kunne kalles bevis.

Warden kom med påstanden mandag, under avhøret av Netscapes toppsjef Jim Barksdale i rettssaken tilknyttet justisdepartementets søksmål mot Microsoft. Møtet det dreier seg om, spiller en stor rolle i rettssaken, fordi det er grunnlaget for en av de kraftigste anklagene mot Microsoft, at selskapet skal ha foreslått en deling av nettlesermarkedet med Netscape, og truet med represalier dersom Netscape ikke gikk med på forslaget.

Myndighetene vil ha det til at opplegget med gratis nettleser og deretter integrering av nettleseren i Windows er en del av represaliene som Microsoft satte i verk.

Microsofts framstilling er at slike tanker oppsto lenge før møtet 21. juni 1995, at møtet var del av en serie hyggelige forhandlinger den våren, og at det overhodet ikke ble framsatt forslag som gikk ut på noen deling av markedet.

Begge parter har lagt fram mange megabytes med elektronisk post og andre digitale dokumenter for å begrunne sine synspunkter. Microsoft har også dokumentert kontakt mellom Netscape og justisdepartementet før og etter møtet.

I forrige uke foreslo Warden at beskyldningen om utilbørlige forslag og represalier var noe Netscape fant på i ettertid. Mandag kom Warden med en annen tolkning, at det hele var en felle regissert av Netscapes juridiske rådgivere til bruk i en eventuell rettssak mot Microsoft.

Barksdale avviste dette som absurd. Regjeringstalsmenn forklarte etterpå at det var naturlig å varsle departementet etter å ha blitt truet. Men verken myndighetene eller Netscape har forklart hvorfor man har ventet tre år før anklagen om markedsdeling ble formelt fremmet. Og departementets prosessfullmektig David Boies opplyste også at kontakten mellom departementet og Netscape rett etter møte 21. juni 1995 gjaldt et annet forhold.

I retten mandag forsøkte Warden å bevise at mens Microsoft forsøkte å få Internett-tilbydere til å distribuere Internet Explorer, gjorde Netscape tilsvarende forsøk på sin side. Warden trakk fram en e-post-utveksling høsten 1995 mellom Barksdale og toppsjef Steve Case i America Online (AOL) der disse oppfattet hverandre som "de allierte", mens Microsoft ble betegnet som "aksen". Den digitale korrespondansen ble ført under dekknavn. Case kalte seg "Franklin D" (som i Roosevelt), og Barksdale forklarte at det var Case som tvang ham til å undertegne "Josef Stalin".

Til slutt var det likevel Microsoft som gikk av med AOL-kontrakten. Warden trakk fram intern Netscape-e-post som tyder på harde diskusjoner innen selskapet om hva slags feil man hadde begått for å miste AOL-kontrakten og en tilsvarende kontrakt med Intuit.

I vitneboksen innrømmet Barksdale at man hadde gjort forretningsmessige feil. Likevel opprettholdt han det synet at det hovedsakelig var utilbørlig underhåndsvirksomhet fra Microsoft som gjorde at Netscape ble skviset ut.

Til toppen