Netscape fokuserer Europa-satsing

Netscape har fått kritikk for at selskapets portalsatsing, Netcenter, ikke er godt nok tilpasset de lokale forholdene der portalen er til stede. Nå får selskapet hjelp til å skreddersy Europa-satsingen.

Netscape inngår et samarbeid med Lycos Bertelsmann, World Wide Online og det store mediehuset VNU for å gi sine europeiske Netcenter-brukere et innhold som mer er tilpasset deres smak, skriver Computer Sweden.

Gjennom samarbeidet blir Netscape heretter prioritert som primærnettleser for World Online-tjenesten i åtte europeiske land (Nederland, Frankrike, Spania, Sveits, Danmark, Tyskland, Italia og Sverige), mens VNU og Lycos Bertelsmann vil levere eget innhold for hollandske og spanske nettbrukere innen stoffområdene sport, kultur og næringsliv.

Til toppen