NetSystem i startgropa

NetSystem står fast ved at de vil være en totalleverandør av teletjenester senest første januar 1999. Selskapets leder i Norge mener at det i første rekke er bruken av ny teknologi som gir selskapet konkurransefortrinn.

Det nye teleselskapet NetSystem skal i løpet av få år være etablert i 20 europeiske land. Det nærmeste året vil selskapet starte levering av teletjenester i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

I samtlige fire land jobber NetSystem parallelt med etableringen av en infrastruktur, inngåelse av avtaler med de eksisterende teleaktørene og oppbyggingen av organisasjonene.

Lanseringsdato i Norge er satt til 1. oktober.

Selskapet skal være en totalleverandør av telekommunikasjonsløsninger. Det innebærer fastnett telefoni, mobiltelefoni, datakommunikasjon samt Internett- og intranett-løsninger.

Daglig leder Matthias Peter forteller at det er NetSystems aktive bruk av ny teknologi som er det unike med teleselskapet.

- Den løsningen vi får levert fra Nortel gjør oss i stand til å levere komplette og integrerte telefonitjenester i bediftsmarkedet, sier Peter til digi.no.

Som et eksempel forteller han at en bedrift kan etablere sitt eget private virtuelle nettverk hvor hver enkelt ansatt er tilgjengelig på det samme nummeret enten på fast-telefon eller mobiltelefon og hvor den personlige telefonsvareren følger personen og ikke telefonen. Løsningen medfører at hussentralen fysisk er flyttet ut av lokalene og erstattes av funksjonalitet i nettet til NetSystem.

- Dette er løsninger som telebransjen har snakket om å levere det siste tiåret, sier Peter.

NetSystem vil benytte seg av et nytt merkenavn når de går ut i markedet. Selskapet ønsker å bruke det samme merkenavnet i alle 20 land og har funnet et navn som skiller dem klart fra andre net-, tele-, og com-navn. Det nye navnet er ennå ikke offentliggjort.

I Norden investeres det nå for 500 millioner kroner i infrastruktur. NetSystem setter opp tre svitsjer i hvert land for henholdsvis mobil-, fastlinje-, og datatrafikk. Infrastrukturen leveres som en ferdigløsning av Northern Telecom (Nortel).

NetSystems norske selskap har 20 ansatte hvorav 14 allerede har begynt i selskapet. I løpet av året vil de ha 30 ansatte og innen utgangen av 1999 regner Peter med å ha 50 ansatte i Norge.

Det er budsjettert med en omsetning i 1999 på 65 millioner kroner.

NetSystem vil utelukkende fokusere på små og mellomstore bedrifter.

Til toppen