Nettaviser vil bli organiserte arbeidsgivere

Abeidsgiverorganisasjonen Mediebedriftenes Landsforening (tidligere NAL) er i samtaler med nettavisene knyttet til Innholdsnett, som kan ende med at nettavisene melder seg inn.

Nå ønsker også nettavisene knyttet til alliansen "Innholdsnett" en nærmere dialog med Mediebedriftenes Landsforening (tidligere Norske Avisers Landsforbund, NAL) for å komme fram til en felles løsning som tjener begge parter.

Mediebedriftene er arbeidsgiversiden for de aller fleste norske journalistene som er organisert i Norsk Journalistlag, og har lenge forsøkt å ekspandere sitt nedslagsfelt blant annet ved det sist foretatte navnebytte.

Innholdsnett har ikke uttalt ønske om medlemsskap i arbeidsgiverorganisasjonen, men redaktør med ansvar for markeds og forretningsutvikling, Knut Olav Tveit i Nettavisen, sier til Dagspressen at diskusjonen med mediebedriftene nå blant annet gjelder forpliktelser og prisen for et medlemsskap.

- Vi håper at det en gang i januar foreligger et beslutningsgrunnlag som de enkelte aktørene kan ta stilling til, sier han.

Innholdsnettalliansen består blant av VG, Aftenposten, Orkla, A-pressen, Funcom, Dagbladet, Nettavisen, SOL og en lang rekke lokalaviser.

Til toppen