Nettet influerer TV-bruken

Tør norske TV-selskaper ta sjansen på å ignorere Internett, når tall fra USA vitterlig viser at TV er det mediet brukerne først ofrer til fordel for nettet, spør spesialrådgiver Camilla AC Tepfers i Thunder House i dette leserinnlegget.

"

Jeg leste med interesse digi.nos artikkel om Per Hæhre fra TV3, og hans påstand om at Internett ikke var noen trussel for TV-mediet (se relatert artikkel i margen til høyre, red.anm.).

Jeg forstår at Marianne Løvdal fra Boxman stiller seg undrende til dette. I en amerikansk undersøkelse utført av investeringsfirmaet Hambrecht & Quist i mars i år, kom det frem at nettopp TV var det medium brukere først ofret til fordel for Internett. Tallene fordeler seg som følger: 22 prosent brukte mindre tid på TV, 12 prosent brukte mindre tid på å lese aviser og blader (i papirutgave) og 3 prosent ofret radiotid. Undersøkelsen viste også at mens webbrukere tilbrakte 31 prosent av sin medietid på Internett, brukte de "bare" 29 prosent på TV.

Adam Schoenfeld, en analytiker hos Jupiter Communications, støtter disse funnene med sin uttalelse "It's indisputable that the Web is siphoning usage form traditional media. No media company can ignore the Web if they want to keep their slice of the pie."

Selvfølgelig kan det sies at både tallene og uttalelsene over kommer fra USA, og at de dermed ikke uten videre kan overføres til våre hjemlige forhold.

Spørsmålet mitt er bare dette; tør norske TV-selskaper ta sjansen på å ignorere Internett, når meldingene fra - i denne sammenhengen - foregangslandet USA er så entydige?

"

Til toppen