Nextel arbeider for 99,9 prosent oppetid

Servere som sjekker e-post med svært korte intervaller er hovedårsaken til at Telenor Nextel har hatt problemer med e-postleveransene. I en melding fra selskapet heter det at e-post-tjenesten fungerer tilnærmet normalt og det arbeides nå for på nytt å få en stabil og sikker e-post-tjeneste.

Flere av Telenor Nextels e-postkunder har vært lite blide på selskapets distribusjon av elektronisk post den siste tiden. I en detaljert beskrivelse som Telenor Nextel offentliggjør i dag forklares problemene som selskapet har hatt. I hovedsak dreier dette seg om overbelastning på server for e-post som er tilgjengelig for massemarkedet.

Overbelastningen er i stor grad en følge av en løsning på e-post-serveren for et fåtall nettverkskunder med egen server for e-post. Det viser seg at enkelte av disse serverne har stått og sjekket etter ny post på Nextels server med svært korte intervaller. Ved hver sjekk etter ny post på serveren må den gå igjennom all e-post som er lagret, og det er dette som skaper belastningen. Telenor Nextel arbeider nå med å få disse kundene over på en annen løsning.

Når belastningen på serveren har blitt for stor har selskapet valgt å stanse alle tjenester på serveren til belastningen er redusert til et mer normalt nivå før feilrettingen er startet.

Når så eksterne servere forsøker å sende e-post kan det ta opptil to timer før den blir behandlet.

- Vi må med utgangspunkt i de problemer vi har opplevd de siste ukene erkjenne at vi ikke har vært godt nok forberedt. Nå arbeides det intenst for å sikre en mer stabil tjeneste. Enkelte oppgaver flyttes nå over til andre maskiner og over tid vil e-posttjenestene videreutvikles mer isolert, sier informasjonsdirektør i Telenor Nextel, Arne Cartridge.

E-postproblemene har også ført til at trafikken til selskapets Kundeservice har eksplodert.

Dette sier Telenor Nextel om e-postproblemene:

"

Problemet med mailserveren er overbelastning. Overbelastningen kommer av at en del kunder har en løsning der de sender en kommando til vår mailserver, som da går gjennom hele mail-køen for å finne deres mail. Da mailkøen er stor, er dette en ressurskrevende prosess.

Når en mail kommer inn til en server, vil den enten distribueres til en lokal bruker, det vil si, mailen legges i mailboksen til brukeren, eller mailen legges i en kø for videresending til en annen mailserver. Denne mailkøen kan lett bli svært stor; der er her snakk om minst 2-3 gigabytes.

Nå er det slik at en del av disse kundene også har kjørt denne kommandoen ofte; noen har kjørt den flere ganger i minuttet. Dette har ført til at mailserveren starter gjennomgangen flere ganger, og ofte for flere kunder av gangen. Dette blir da jobber som går parallelt, og belastningen blir da så høy at den ikke får gjort noe særlig.

Det ble laget en løsning som gjorde at denne kommandoen kun var mulig å kjøre med bestemte tidsintervaller, og dette reduserte belastningen på mailserveren. Uheldigvis viste det seg at det var to, og ikke en, kommando som gjorde dette, og belastningen ble noe redusert, men ikke nok.

Når belastningen på mailserveren blir så høy, er den beste måten å rette på dette på å stoppe alle tjenester på mailserveren. Den får da jobbet seg ferdig med det den holder på med. Deretter åpnes det for en og en tjeneste. Dette er fordi at belastningen blir svært stor dersom det åpnes for alle tjenestene på en gang.

Når mailserveren er utilgjengelig for en periode, vil det være en rekke mailservere rundt om i verden som venter på å få sendt mail inn til oss. Når den så kommer opp, vil mailserveren få langt flere oppkoblinger enn normalt, og det er da en fordel å få denne trafikken ned på normalt nivå før det åpnes for POP-oppkoblinger (henting av mail).

Det er derfor folk ofte får sendt mail før de får mottatt mail. Når det så åpnes for å hente mail, vil det være en periode der belastningen er høyere enn normalt, da det er flere enn vanlig som forsøker å sjekke mail i løpet av et kort tidsrom.

Det ble 30/9 lagt inn sperre for den andre kommandoen også, og dette så ut til å hjelpe betraktlig. Telenor Nextel jobber nå for å få de kundene som har disse løsningene over på andre, og mindre ressurskrevende, løsninger.

Problemet i går, 1/10, hadde ingenting med dette å gjøre og slik det ser ut nå later dette til å være et problem med selve maskinvaren. Evt. ny maskinvare vil bli bestilt så raskt som mulig - men dette kan ta noe tid. Forhåpentligvis vil dette ha ankommet landet fra USA og bli installert i løpet av et par uker.

Vi beklager selvfølgelig problemene dette har forårsaket for kundene, og vi vil gjøre det vi kan for å forhindre at noe slikt skjer igjen.
"

Til toppen