Nextel taper 60 øre for hver omsatt krone

Telenor taper penger på Internett-satsingen, men får noe tilbake i form av økt bruk av telenettet. Konsernet forventer imidlertid resultatforbedringer i Nextel, som av en omsetning på 211 millioner kroner, taper 126 millioner.

Nextel taper med andre ord 60 øre for hver krone som omsettes.

På dagens pressekonferanse konstaterte da også konserndirektør i Telenor, Torstein Moland, at resultatet ikke var bra, men at mye av tapet skyldes unnagjorte grunnlagsinvesteringer for en virksomhet som har et stort potensial.

- Det er mulighet for at dette kan bli noe stort, konstaterte Moland.

Nextel er landets ledende leverandør for enbruker oppringt aksess til Internett med i underkant av 200.000 kunder i privatmarkedet, foruten 2.740 tilknytninger i bedriftsmarkedet.

Nextels økte kundemasse fører til at bruken av telenettet øker, og bruken av Internett utgjør i dag 16 prosent av den lokale teletrafikken. Inntektene fra denne delen av virksomheten gjenspeiles imidlertid ikke i Nextels regnskap, men i Telenor Privats.

En stadig økende andel av Internett Privat selges nå gjennom bedrifter som anskaffer hjemme-PC-er til sine ansatte.

Deleierskapet i Scandinavia Online (SOL) i Norge og i Sverige fører også til store minus i boken. Telenor ble så misfornøyd med resultatet i svenske SOL AB at Telenor reduserte sin eierandel til 20 prosent. Telenors andel i underskuddene i SOL-selskapene økte med 16 millioner i forhold til første halvår i fjor til 33 millioner kroner.

Internett er også medvirkende til overgang fra tradisjonell til digital telefoni, og antall ISDN-linjer har økt med 160.000 første halvår. Ser en på antall abonnenter er det 120.000 som i dag har ISDN-tilknyting.

Til toppen