NKI - populær nettskole

Interessen for IT-kurs på Internett har økt kraftig siste halvår, og NKI utvider nå fagkretsen til også å gjelde ikke IT-relaterte kurs

NKIs nettskole går bra. NKI har drevet en slik skole, og hatt tilbud om studiekurs i IT i over 10 år, sier markedssjef Elisabeth Møystad til digi.no. -For et par år siden entret vi Internett-plattformen som vi er på nå. I første omgang har vi hatt IT-relaterte kurs på nettet.

Møystad forteller at interessen for disse kursene har økt kraftig de siste årene, spesielt siste halvår. Derfor utvider NKI nå tilbudet til også å gjelde fag som psykologi og bedriftsøkonomi. De 500 aktive studentene kan velge mellom å ta brevkurs eller gjennomføre kursene på Internett. De aller fleste velger nettet, sier Møystad.

Hun legger til at det unike med nettskolen er gruppediskusjonene som studentene deltar i. Disse gjør at det blir et levende miljø, studentene får sosial tilhørighet samtidig som de kan sitte for seg selv.

-Det er spennende med endring i markedet. Vi bruker også nettet til markedsføring. Det er veldig mange som nå bruker nettet aktivt. Nå jobber vi med systemendringer slik at vi blir gode på den biten. Det blir ikke fullt, og studentene skal få rask tilbakemelding.

En annen fordel ved nettskolen er i følge Møystad at man kan begynne når man vil, og følge sin egen progresjon. Hun mener fleksibilitet er viktig for studentene. De aller fleste nett-studentene er i arbeid på en eller annen måte. Og av de som tar IT-kurs, får 30 prosent dette refundert av arbeidsgiver. (Et 20 vekttalls IT-kurs koster omtrent 28.000 kroner.)

De fleste tar disse kursene på eget initiativ.

NKIs IT-fagsjef Morten Paulsen sier til digi.no at antallet studenter på nettskolen er i eksplosiv vekst. De aller fleste som begynner fullfører et studium på 10 eller 20 vekttall. Nettskolen finansieres ved hjelp av to inntektskilder; studieavgift og forsknings- og utviklingsmidler fra blant annet Arbeidsgruppen for digitale læremidler og Sentralorganet for fjernundervisning.

Paulsen forteller at det er lenge siden skolen slet med tekniske problemer. Studentene kan hele tiden gi tilbakemeldinger, og nå dreier de seg hovedsakelig om forslag til faglige forbedringer. Elevene får tilsendt lærebøker i posten, og undervisningsmaterialet som finnes på Internett støtter opp under dette. Det legges også ut oppgaver og kommentar-stoff i tillegg til lenker til annet relevant materiale på nettet.

-Det viktigste er kommunikasjon. Studentene kommuniserer via e-post og diskusjonsfora i passordbeskyttede områder, sier Paulsen.

Til toppen