Nocom blir Microsoft Solutions Provider

Norges Netscape-distributør tjener stadig mer på konsulenttjenester, og legger om strategien. - Vi er nylig sertifisert for Windows NT, sier administrerende direktør Trygve Solem i Nocom.

Poenget er på ingen måte at Nocom forlater Netscape. Sertifiseringen for Windows NT forklares med to forhold. Det ene er at stadig flere Netscape-kunder kjører på tjenere med Windows NT og ikke Unix. Det vesentlige er at Nocom ønsker å satse mer på kompetanse. Produktporteføljen er kraftig utvidet. Kunnskap om Windows NT er påkrevet for å realisere potensialet i både tjenervaren fra Netscape og denne utvidede porteføljen.

- I IT-bransjen i dag må du enten være en logistikkpartner som lever som mellomledd med stort volum og små marginer, eller du må satse på å bli kompetansepartner, sier Solem. - Med oss er det kundene selv som har drevet oss over i konsulentvirksomhet. Omsetningen på dette området var null i fjor. I år er den oppe i fem millioner kroner.

Solem venter med så sterk ekspansjon innen konsulentvirksomheten at han regner med å øke tallet på konsulenter fra ti til mellom 25 og 30 innen utgangen av 1999.

Økt satsing på kompetanse krever mer direkte kundekontakt. Rollen som selskapet har spilt de siste årene, som "verdiadderende distributør", duger ikke lenger.

- I det siste har vi erfart at vi har måttet gjøre mye direkte arbeid mot kundene. Prinsippet om at vi skulle selge utelukkende gjennom forhandler, førte ved flere anledninger til at vi selv gjorde alt salgsarbeidet, og så betalte vi en forhandler for å levere varene. Det er å kaste penger ut av vinduet.

Av selskapets 300 forhandlere i Norge, oppfatter Nocom-ledelsen at det er mellom ti og tolv som kan karakteriseres som gode og lojale.

- Så langt mulig, kommer vi til å unngå å konkurrere direkte mot disse, sier Solem. - Men vi omdanner oss nå til systemintegrator med fokus på konsulenttjenester, og vi vil satse sterkt på å få uttelling for vår kompetanse.

Den nye strategien definerer Nocoms rolle som ledende leverandør av programvarebasert Internett-arkitektur. Nocom skal oppfattes som en naturlig partner å ty til for å føre forretningsvirksomhet ut på Internett, og for å lede og gjennomføre prosjekter der dette er målet. Strategien spesifiserer en rekke plattformer for denne virksomheten. Innen operativsystemer dreier det seg om Unix og Windows NT. Innen web-teknologi kommer både Microsoft og Netscape. Andre plattformer er bedriftssystemer (ERP eller Enterprise Resource Planning), klient/tjener-applikasjoner og standardapplikasjoner.

- Vi angriper Internett og intranett via teknologi og løsninger, ikke ut fra design, understreker Solem. - Når det gjelder e-handel eller forretningsvirksomhet på nettet, trekker vi inn en rekke momenter som skal sikre at denne virksomheten kan gjøres lønnsom. Dette preger vår nye produktportefølje, der vi blant annet vektlegger bygging av kunderelasjoner over Internett, gjennom StoryServer fra Vignette.

Nocom ser for seg at et typisk prosjekt hos en kunde kan deles opp i fire løsningsområder: systemutvikling, integrasjon med eksisterende systemer, informasjonshåndtering, og dokumenthåndtering. Den tidligere produktporteføljen med leverandører som Netscape, Centura Software (tidligere Gupta Technology), BackWeb, WRQ og Wall Data, er utvidet med RealNetworks, NetDynamics, Microsoft, Vignette og net.Genesis, med tanke på å dekke disse områdene best mulig.

Som verktøy innen systemutvikling bruker Nocom produkter fra NetDynamics og Centura. NetDynamics er en omfattende pakke for å utvikle og legge ut løsninger der en rekke databaser, maskinvareplattformer og ERP-systemer inngår. NetDynamics bygger i sin helhet på Java, objektmodellen Corba og JavaBeans. Siden Gupta skiftet navn til Centura, har dette selskapet fokusert på integrerte databaser og på Internett-orientert utvikling. Centura vil passe for selskaper som ser for seg lommemaskiner og smartkort som viktige klienter - selskapets SQLBase testes nå i en smartkortversjon hos handelsdepartementet i Mexico.

For integrasjon med eksisterende systemer har Nocom produkter som Cyberprise og Rumba fra Wall Data, og Reflection-serien fra WRQ. Reflection er verktøy for klienttilgang i heterogene miljøer med alt fra IBM stormaskiner og AS/400 til ulike varianter av Unix, med terminalemulering, integrasjon med NT og Unix, og avanserte nettapplikasjoner. Cyberprise og Rumba har også med tilgang å gjøre. Rumba er det eldste produktet. Det er sammensatt av en rekke objekter, som er blitt utviklet videre i Cyberprise, der hovedhensikten er å tilby tilgang til eldre applikasjoner i sanntid gjennom en nettleser. Cyberprise omfatter blant annet en applikasjonstjener, og har klientvare realisert i både ActiveX og JavaBeans. Foreløpig er applikasjonstjeneren avhengig av Microsoft Internet Information Server og Windows NT, men det er varslet versjoner for både HP/UX og Solaris innen utgangen av året.

Innen informasjonshåndtering kommer kunderelasjonshåndtereren StoreServer fra Vignette og net.Analys fra net.Genesis som gjør det mulig å analysere alt som skjer rundt store nettsteder gjennom systematiske brukerspesifiserte rapporter. Nocom nevner også RealNetworks (opphavet til RealAudio og RealVideo) i denne kategorien, samt tjenerprogramvaren til Netscape og søkemotorleverandøren Verity.

Nocom ser nok for seg at det vil komme en tid da Netscape ønsker å etablere en egen tilstedeværelse i Norge. Den nye produktporteføljen, den nye statusen som Microsoft Solution Provider, og den nye satsingen på egen kompetanse vil bidra til at en slik naturlig utvikling kan møtes med ro og ikke med engstelse.

Til toppen