Nokia kan ha solgt til gull

Fredag presenterer Ericsson sitt årsresultat, mens Nokia følger etter på tirsdag. Forventningene til selskapene spriker, men et gjennomsnitt viser at Ericsson forventes å legge fram en gevinst på 23 milliarder kroner, 24 milliarder mindre enn hva som ventes fra Nokia.

For de 28 analytikerne som inngår i gjennomsnittsberegningene som SME Direkt har foretatt viser at de fleste har stor tro på at Nokia Group har gjennomført et knallår, tross en knekk i sommer da selskapet varslet dårligere salg. Men salget i tredje kvartal viste seg å bli bedre enn ventet, og trolig har Nokia avsluttet fjerde kvartal i solid stil. Hvor mye får vi vite tirsdag klokken 11:00.

For i desember i fjor justerte Nokia opp vekstprognosen første halvår i år til 25 til 35 prosent og forlengte den til 2003.

Dette er viktig fordi Nokia er i stor grad priset etter sine fremtidsutsikter. De er generelt sett vurdert som gode, for et selskap som er mer enn dobbelt så stort beregnet i markedsandel på det globale mobiltelefonmarkedet enn sine nærmeste konkurrenter som er Ericsson og Motorola. Nokia sitter med rundt 32 prosent i dag pluss minus noen tideler.

Om prognosen for gevinst holder seg for selskapet på 5,8 milliarder euro betyr dette en økning på 50 prosent fra 1999-resultatet på vel 3,8 milliarder euro, eller vel 31,3 milliarder kroner.

Ikke overraskende er det fra mobiltelefonene en venter de beste resultatene, for fra denne delen av virksomheten kommer det meste av gevinsten; 4,8 milliarder euro.

Nokia selv mener det på global basis blir solgt 405 millioner mobiltelefoner, mens en i 2001 venter 550 millioner. Et viktig marked for Nokia er folk som bytter ut sin gamle telefon, som selskapet mener øker fra 40-50 prosent av det totale markedet til 70-80 prosent. Ettersom den globale penetrasjonen øker, øker også andelen av andre og tredjegangskjøpere, og dermed en mulighet for å sikre fremtidig vekst.

For selskapet tror verden passerer en milliard mobilbrukere i 2002.

Fredag 08:00 kommer Ericsson med sine resultat for 2000. 25 analytikere som inngår i gjennomsnittsberegningene til SME Direkt viser 23 milliarder kroner i gevinst, inkludert et tap på minst 15,4 milliarder kroner på mobiltelefondelen av selskapet, det var ihvertfall det selskapet selv opplyste ved siste kvartalsrapport. Analysene forteller om tap som kan passere.

Ericsson kan notere engangsinntekter fra salg av Juniperaksjer for nesten 15 milliarder kroner fjerde kvartal 2000, som gjør at totalresultatet for dette kvartalet blir positivt, tross for at en venter at selskapet vil ta et ekstra stort tap på mobiltelefondelen. En del av dette skyldes mangel på deler i produksjonen, der den største (Nokia) gjerne prioriteres. Men så har da også selskapet gjennomført en rekke omorganiseringer innenfor denne delen av konsernet, blant annet ved å flytte større deler av produksjonen til lavkostland. Målet er positivt resultat fra høsten av.

Det går også rykter i markedet om at Ericsson fredag vil offentliggjøre en ny samarbeidspartner på mobilområdet.

Mens Ericsson ikke ventes å gjøre det spesielt godt på mobiltelefondelen, er situasjonen motsatt på infrastrukturdelen. Denne delen står for 80 prosent av selskapets virksomhet, og ventes alene et resultat på vel 33 milliarder kroner. Med utgangspunkt i tredje kvartal gir dette en gevinst på 10 milliarder kroner i siste kvartal, ifølge SME Direkt.

Ericsson forventes en margin på 17 prosent, sammenlignet med Nokias 22 prosent.

Selskapet satser sterkt på tredje generasjons mobilsystem og mener å kunne ta 40 prosent av markedet, og opplyser nå å ha tatt 22 av 33 offentliggjorte kontrakter. At AT&T var valgt "Ericssons" spesialsystem som standard for sitt tredjegenerasjons mobilsystem er godt nytt for konsernsjef Kurt Hellström. Mange tror at dette var det som skulle til for å implementere den europeisk-støttede standarden for tredje generasjons mobiltelefoni på det amerikanske kontinentet.

Til toppen