Nokia med vellykket test av W-CDMA over PSTN

Finske Nokia har gjennomført den første testsamtalen noensinne som knytter sammen offentlige telenett med den nye mobilteknologien W-CDMA.

W-CDMA, eller bredbånds CDMA, er et av de mest aktuelle teknologivalgene for neste generasjon mobiltelefoni, når den internasjonale tele-unionen ITU i løpet av mars legger fram sitt forslag til plattformvalg. Blant forslagsstillerne til denne varianten er Nokia, Ericsson og japanske NTT, og alle de tre selskapene er sammen med flere andre innenfor mobilindustrien i full gang med å teste teknologien og systemene en regner med skal danne grunnlaget for GSMs arvtaker.

En viktig del av telenettet er den sømløse overgangen mellom mobile og faste nett. Nokia satser derfor stort på dette og mener nå å ha funnet en god løsning som skal gjøre at den nye mobilteknologien kan virke side om side med dagens faste telenett.

Nokias test er gjort på NTT-mobilselskap DoCoMos testnett i Japan, og samtalen ble originert ved hjelp av en W-CDMA terminal og terminert via en W-CDMA basestasjon og Nokias GSM-svitsj til det offentlige telenettet (PSTN).

- Nokia planlegger å lansere infrastruktur til W-CDMA-baserte mobilnett fra 2001, sier Eero Vallstrom, i Nokias avdeling for W-CDMA radioløsninger, i en pressemelding.

Til toppen