Nokia og Palm skal vitne mot Microsoft

Vitnelisten til en høring i mars 2002 viser at bredbånd, tynne klienter og servermarkedet blir delstatenes angrepspunkter når de skal videreføre monopolsaken mot Microsoft.

De ni delstatene som akter å videreføre monopolsøksmålet mot Microsoft, og som avviser forliket inngått av USAs justisdepartement og ni andre delstater, har lagt fram sitt forslag til vitner til høringene som er berammet til mars 2002.

Flere av vitnene er helt nye til monopolsaken. Blant disse er:

  • USAs nest største lokale teleoperatør SBC Communications, ventes å redegjøre for Microsofts inntreden i markedet for bredbåndstjenester.Liberate Technologies, leverandør av programvare for internettilgang gjennom kabelnettet, vil forklare seg om hva slags taktikk Microsoft har brukt for å bane seg vei til dette markedet.Palm Computing vil gjøre rede for utviklingen av markedet for hånd-PC-er etter Microsofts inntreden der.Nokia vil vitne om Microsofts kamp for den Windows-baserte "smart phone" standarden Stinger og virkningen på markedet for avanserte mobiltelefoner.Blant gjengangerne i vitneboksen fra den forrige fasen i monopolsaken, er representanter for AOL Time Warner, Sun, Oracle, Red Hat og Novell. Den ene av to anmeldte vitner fra AOL er tidligere visepresident Peter Ashkin fra Gateway. Han er den eneste av de 14 vitnene som vil være i stand til å forklare seg om hva Microsoft har gjort i PC-markedet.

Red Hat og Novell vil forklare seg om Microsoft og servermarkedet.

To stjernevitner som ikke lenger representerer selskaper med noe spesielt forhold til Microsoft, vil også kunne kaste lys på fortiden. Disse er tidligere Netscape-sjef Jim Barksdale og tidligere visepresident Steven McGeady i Intel. McGeady ventes å utdype sine forklaringer seg om hvordan Microsoft presset Intel til å reorientere sin innsats innen forskning og utvikling. Barksdales tema blir nettleserkrigen som Netscape tapte.

Ved siden av bredbånd, tynne klienter og servermarkedet, ventes også Java å spille en viktig rolle i høringene i mars. Delstatenes mål er å vise at forliket er en kapitulasjon overfor Microsoft, og at det trengs langt sterkere virkemidler for å begrense den stadige økende monopolistmakten.
Til toppen