Nokia oppgraderer jernbanefiber

Nokia er valgt som leverandør for oppgraderingen av Jernbanevernets fiberkabel som nå er gjort kommersielt tilgjengelig. Jernbaneverket kjøper Nokias Sunfonet STM-16 SDH til en verdi av 50 millioner kroner. Leveransen skal skje over en treårsperiode.

Jernbaneverket står foran oppgradering av infrastrukturen for at teleoperatører som ønsker å leie kapasitet skal få fullt utbytte av fiberkabelen som følger jernbanesporet i Norge.

Når telesjef i Jernbaneverket, Håkon Grimstad, nå kan selge fiberkapasitet på det åpne markedet, er det større behov for å øke kapasiteten på nettet. Et SDH-ett vil øke kapasiteten i de eksisterende kablene med 16 ganger. Allerede har Jernbaneverkets infrastruktur ledig kapasitet på 34 Mbit/s ganger tre.

SDH-teknologien som Nokia skal levere vil øke kapasiteten uten at det legges ny fiber.

- Nokias SDH-16-løsning gjør det mulig å lage et åpent nett og gjøre effektiv bruk av fiberen, sier Grimstad.

Nokias Sunfonet-løsning bruker WDM-teknologi som gjør det mulig å sende flere kanaler i en og samme fiber.

Jernbaneverket tegnet for to måneder siden leieavtale med Telia Norge og ElTele.

Til toppen