Norden billigst i verden

Innenfor GSM mobiltelefoni er operatørene i Norden billigst. Finske Sonera har de aller laveste samtaleavgiftene for privatkunder, fulgt av det islandske televerket og Telenor Mobil.

Innenfor GSM mobiltelefoni er operatørene i Norden billigst. Finske Sonera har de aller laveste samtaleavgiftene for privatkunder, fulgt av det islandske televerket og Telenor Mobil.

Det er en prissammenlikning fra OECD og Eurodata som forteller dette.

Finland, Norge, Danmark og Island er aller billigst. De noe høyere prisene i Sverige, som representeres av Telia i undersøkelsen, hindrer nordisk storeslem i undersøkelsen. Foran Sverige finner en Storbritannia og USA.

Tele Danmark er den rimeligste NMT-operatøren i verden, basert på mobilpriser fra november 1998.

OECD og Eurodata gjennomfører liknende prisundersøkelser hvert kvartal.

Til toppen