Nordic Business Communication: Kjøpt i fjor og solgt i år

Song Networks reduserer sin virksomhet i Stavanger. Administrerende direktør Ketil Kivedahl selger ut konsulentvirksomheten Nordic Business Communication til Contive Management for tre millioner kroner, brøkdelen av prisen ElTele Rogaland betalte for selskapet da det ble kjøpt i april i fjor.

Song Networks reduserer sin virksomhet i Stavanger. Administrerende direktør Ketil Kivedahl selger ut konsulentvirksomheten Nordic Business Communication til Contive Management for tre millioner kroner, brøkdelen av prisen ElTele Rogaland betalte for selskapet da det ble kjøpt i april i fjor.

ElTele Rogaland ble selv kjøpt to måneder senere da Tele 1 Europe (nåværende Song Networks) kjøpte ElTele Rogaland i juni i fjor for 617 millioner kroner i kontanter og 100 millioner i aksjer. Eierne med Lyse Energi (93 prosent) i spissen kunne konstatere en gevinst på 547 millioner kroner etter salget.

Konsulentvirksomheten Nordic Business Communication (NBC) var slutten på en kostbar investeringsrunde som beløp seg til 170 millioner kroner der ElTele Rogaland skulle etablere et avansert bredbåndsnettverk for datakommunikasjon.

NBC skulle først og fremst tilføre Tele 1 Europe komplette ASP-løsninger. Målet ifølge administrerende direktør Toril Nag var da å bli en komplett tjenesteleverandør innen data og telekommunikasjon, og oppkjøpet ble finansiert på Internett-måten ved å trykke nye aksjer.

Nå selger Song Networks ut konsulentvirksomheten, som i hovedsak består av Stavangeraktivitetene til NBC for beskjedne tre millioner kroner til Contive Management fra 1. desember.

- Song Networks har en offensiv vekststrategi som dels har vært realisert ved oppkjøp. Ved integrasjon av nye miljøer konsentrerer vi oss om utvikling
og utvidelse av våre egne kjerneområder for å tilby bedre tjenester til kundene og hente synergier for vårt selskap. Da vi for vel ett år siden kjøpte ElTele Rogaland hadde dette selskapet sterke kompetansemiljøer på en del områder som faller utenfor Songs kjerneforretning. Denne tiden har vi brukt til å finne gode vekst- og utviklingsvilkår for disse miljøene, sier administrerende direktør i Song Networks, Ketil Kivedahl i en pressemelding fra selskapet.

Song Networks beholder NBCs sine aktiviteter i Oslo, der Contive Management allerede er etablert.

Til toppen