Nordic VLSI gleder seg til fjerde kvartal

Ledelsen i Nordic VLSI mener det vil bli en sann fryd å legge frem resultatene etter fjerde kvartal. De spår en kraftig vekst fremover.

Nordic VLSI kom i dag med et resultatet i tråd med forventningene.

Nordic VLSI er et designhus innen konstruksjon, utvikling og leveranser av "skreddersydde" elektroniske kretser og komponenter. Nordic VLSI leverer komponenter innenfor et bredt spekter av elektronikk-produkter, slik som tele- og datakommunikasjon, automotive og forbrukerelektronikk. Hovedkontoret er lokalisert i Trondheim og selskapet har ca 90 medarbeidere.

Selskapet la frem resultat for tredje kvartal i dag. Resultatet inneholdt altså ingen overraskelser.

Nordic VLSI hadde i tredje kvartal en omsetning på 21,8 millioner kroner mot 16,4 millioner kroner i samme periode i 1999, tilsvarende en omsetningsvekst på 33 prosent. Resultatet før skatt ble 0,2 millioner kroner , mot -3,5 millioner kroner i tredje kvartal 1999. Kostnader i forbindelse med produkt- og markedsutvikling av egne standard komponenter er belastet regnskapet med 3,1 millioner kroner.

Ifølge selskapet har aktiviteten i tredje kvartal vært lavere blant annet på grunn av ferieavvikling.

Selskapet forventer betydelig høyere aktivitet i fjerde kvartal. Sammen med en viss økning av timeprisene skal dette gi økte inntekter for design-området i neste kvartal. Selskapet har arbeidet med å få opp designkapasiteten ved utvidelse av staben i Oslo og Bergen.

I øyeblikket skjer omsetningen i design-området med jevnt fordelt en tredjedel i USA, en tredjedel i Norge/Sverige og en tredjedel i Mellom-Europa.

For ASIC komponenter er det i første rekke salget av 20.000 enheter til en digital kameraprodusent som skal trekke opp salget i fjerde kvartal. Dette salget tilsvarer en inntekt på mellom USD 140.000 og USD 160.000 som skal utfaktureres i november / desember.

Mens selskapet i tredje kvartal hadde en volumkunde inne på standardkomponenter vil man i fjerde kvartal ha fire volumkunder til utfakturering. Dette er to kunder innen home automation og to kunder innen fjernavlesning av strøm- og vannmålere. På denne grunnlaget satser ledelsen på en dobling av salget av standardkomponenter i fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal.

Det nærmer seg nå 8 måneder siden 433 mHz enheten ble levert. Selskapet har delt ut flere hundre vareprøver og regner selv med at kundene i de fleste tilfeller har rundt 12 måneders designtid for sine sluttprodukter før disse kommer i produksjon.

Under dagens presentasjon kom det videre frem at selskapet i løpet av august og september leverte ut vareprøver til 45 potensielle nye kunder. I tillegg gikk det en del vareprøver til agenter. Totalt regner ledelsen med at det er arbeidet frem rundt 100 nye prospects i denne perioden.

Når det gjelder den nye AD (analog/digital ) Converter regner selskapet med å ha en 0,13 micron versjon klar i løpet av desember. Denne vil dermed tidligst kunne gi inntekter fra andre kvartal 2001, ettersom kunden vil bruke første kvartal til testing.

En underleverandør til tysk bilindustri har inngått en intensjonsavtale med selskapet om utviklingen av et system for såkalt "keyless entry" basert på 433 mHz enheten. Potensialet her er på i første omgang 200.000 komponenter fra og med serieproduksjon av bilen i 2003. I tillegg skal det ha kommet indikasjoner på en mulig ytterligere leveranse på inntil 1.000.000 komponenter til bruk i en annen bil fra på ett noe senere tidspunkt. Dersom samarbeidet blir en suksess kan denne kunden være interessert i tilsvarende avtaler innen 915 mHz og 315 mHz segmentet.

Blant annet på bakgrunn av dette arbeider selskapet nå med utviklingen av en kombinert 433 mHz, 915 mHz og 868 mHz enhet som kan leveres uavhengig av de lokale myndigheters frekvenspolitikk.

Dette vil i tilfelle gjøre at kunden vil kunne bruke det samme utstyret i produkter for Europa, Japan og USA , og uten å tenke på frekvensområder.

Ledelsen i Nordic VLSI er nå meget optimistiske på vegne av selskapet. De karakteriserer selv dagens situasjon som om de befinner seg inne i hjørnet av hockey-kølle-kurven. Etter langs tid relativt stabil lav vekst ser man nå betydelig vekst i kvartalene fremover med sprang oppover skaftet.

I forbindelse med spørsmål om fjerdekvartalsutviklingen og resultatet uttalte administrerende direktør Odd Rønning under dagens presentasjon at det ville bli en sann fryd å legge disse frem.

Til toppen