Nordisk mobilfusjon på trappene?

Går det mot en fusjon av de nordiske mobilaktivitetene til Telia og Tele Danmark? Både verdsettelsen ved en fusjon og færre konkurrenter kan gavne Telenor.

En sammenslåing av de nordiske mobiltelefonaktivitetene til svenske Telia AB og danske Tele Danmark AS kan være under oppseiling, skriver den svenske avisen Dagen Industri i dag.

Bakgrunnen skal være at ledelsen i begge selskapene nå snakker åpent om at de ønsker en partner til sine respektive mobildivisjoner.

En eventuell sammenslåing vil få følger for Telenor, som er representert på det danske markedet gjennom selskapet Sonofon, og på det svenske markedet gjennom Telenordia.

Telia er representert i Norge gjennom Netcom, mens Tele Danmark kun er i Norge indirekte gjennom ElTele Øst.

Dagens Industri spekulerer i at en eventuell sammenslåing bør komme før danske myndigheter skal auksjonere ut sine 3G-lisenser på den andre siden av sommeren.

For å få til en sammenslåing er det imidlertid nødvendig å bli enige om en pris. Problemet i denne forbindelse er at mens de danske eierne ser for seg en utfisjonering av mobilvirksomheten med en likeverdig partner, er den svenske virksomheten betydelig større enn den danske.

Analytikere regner med at den svenske mobilvirksomheten er verdt rundt 65 milliarder svenske kroner, mens den danske mobilvirksomheten anslås å være verdt rundt 25 milliarder svenske kroner. Dette skal i tilfelle tilsvare omtrent 20.000 svenske kroner per kunde i de to virksomhetene.

En tilsvarende modell ville verdsette Telenors norske aktiviteter til rundt 46 milliarder svenske kroner og andelen i Sonofon til i overkant av 6 milliarder svenske kroner. Tilsammen tilsvarer dette rundt 46 milliarder norske kroner, eller over 66 prosent av Telenors markedskapitalisering på rundt 70 milliarder kroner.

For å komme rundt denne problemstillingen med ujevnt bytteforhold skal sjefen i Tele Danmark ha antydet at selskapet er villig til å inkludere enkelte internasjonale mobilaktiviteter, for eksempel 20 prosent av polske Polkomtel, for å sukre pillen og skape et mer likeverdig bytte.

Dersom man kan få til en slik sammenslåing vil dette kunne begrense antallet deltagere på høstens danske 3G-auksjon, skriver Dagens Industri.

Til toppen