Nordisk Språkteknologi flytter likevel ikke fra Voss

Sterkt lokalt engasjement for å beholde Nordisk Språkteknologi på Voss ser ut til å lykkes.

Ifølge bt.no har styret i Nordisk Språkteknologi trukket tilbake forslaget om å flytte virksomheten fra Voss til Bergen og København.

Nå skal det arbeides med en ny modell der virksomheten blir værende i vestlandsbygda, et forslag som generalforsamlingen får forelagt 25. oktober.

Styreleder Ole Lund sier til bt.no at det er signal fra lokale aksjonærer og utsikter til offentlig engasjement som gjør en slik løsning aktuell.

Men han understreker at det ikke er nok med signaler. For selskapet trenger ny aksjekapital. Vel en tredel av selskapet er lokalt eid, mens Telenor Venture og SND Invest til sammen eier 55 prosent.

Til toppen