Nordmann selger utstyr for avlytting av GSM

En nordmann selger utstyr som kan brukes til å avlytte GSM-mobiltelefoner. Utstyret utnytter antakelig et hull i GSM-systemet som ble avslørt i fjor.

Nordmannen Kristian Evju og briten John Barnett selger i det skjulte utstyr som kan avlytte GSM-telefoner skriver Dagens Næringsliv lørdag. Avisens journalist har under falsk identitet hatt møter med nordmannen i London.

Utstyret koster 1,2 millioner kroner, og utnytter etter alt å dømme "hullet" i GSM-systemet som du kunne lese om i digi.no i desember ifjor og i digitoday.no i høst.


Kristian Evju er gift med Gro Elisabet Sille Evju, som står som innehaver av enkeltmannsforetaket Pro Tech. Utstyr for avlytting tilhørende Pro Tech skal ha blitt funnet under en razzia i en leilighet tilhørende Kristian Evju i oktober.

John Barnett blant annet står bak selskapet Scandec AS.

Til toppen