Norge langt bak i IT-kappløpet

I Norge står IKT-selskapene bare for 20 prosent av den samlede verdien på børsen. Bare i Danmark står det verre til.

Norge ligger langt bak Finland og Sverige når man ser på andelen IT på børsen. Etter noteringen av Telenor, står IKT-selskapene for 20 prosent av verdien på Oslo Børs, skriver Dagens Næringsliv.

Bare Danmark er verre med en andel på 15 prosent, viser beregninger Dagens Næringsliv har gjort. I Sverige ligger andelen på 42 prosent og i Finland løfter Nokia tallet helt opp i 85 prosent. I USA er tallet 53 prosent.

Til toppen