Norges Bondelag: Flom ga nettsatsing

Det ble hell i uhell for Norges Bondelag. Da kjelleren og arkivet ble ødelagt av flom, fikk organisasjonen "et ekstra puff" for å komme på nett. Mye av erstatningsbeløpet gikk med til opprettelse av hjemmeside hvor man i dag for eksempel kan adoptere kyr...

Norges Bondelag var uheldige da det regnet så mye i 1996 - det ble flom i kjelleren i Schweigaards gate. Hele arkivet til informasjonsavdelingen lå sammen med andre viktige papirer. Materialet ble ødelagt og informasjonen borte.

I organisasjonen hadde man tidligere tenkt tanken å etablere en egen hjemmeside og være representert på Internett, men for en organisasjon som i stor grad er finansiert av medlemskontingent, er det ikke lett å finne penger til en slik satsing.

I etterkant av flommen mottok organisasjonen erstatning, hvorav omlag 200.000 ble brukt til nettsatsing. Web-redaktør Per Ole Ranberg i Norges Bondelag forteller at nyheter blir oppdatert to ganger daglig.

- Våre sider på nettet retter seg i denne første fase mot tre målgrupper; våre egne medlemmer, journalister/presse og barn og ungdom. For den siste gruppen har vi dagbok fra en bondekone, matpakketips og annet for elever i grunnskolen, sier Ranberg. På nettsidene kan også skoleklasser adoptere et dyr og få informasjon om landbruk i Norge.

- For journalister legger vi vekt på at de skal finne informasjon om organisasjonen, hvem som er kontaktpersoner og liknende. Vi prøver å heve saker slik at de kan bli av interesse for media. Men dette er ikke så veldig kjent ennå, vi har ikke satset mye på markedsføring. For medlemmene la vi blant annet ut kravet vårt om jordbruksoppgjøret på nettet en time etter at staten mottok det. Vi la også ut en peker til statens tilbud, sier Ranberg til digi.no.

Bondelaget vet lite om medlemmenes kobling opp mot nettet, men har trafikk på rundt 1.000-2.000 i uka, forteller Ranberg.

- Når folk oppdager at det er aktivitet på våre nettsider, vil de se hvor bra det er. Vi må fortjene at de besøker oss, sier Ranberg. I den fremtidige satsing vil Bondelaget satse på å nå ut til flere enn i dag.

- Vi vil kanskje utvide målgruppene og se litt utover de grupper vi primært retter oss mot i dag. Vi får tilbakemelding fra enkelte innimellom som sier vi har "kuule sider", og det er morsomt. Det sier litt om hvem vi treffer, ofte unge mennesker som tar i bruk ny teknologi, sier Ranberg.

Organisajonen har omlag 63.500 medlemmer i 707 lokallag og 18 fylkeslag over hele landet.

Til toppen