Norges første partibarometer på nett

Analyseselskapet Zapera har gjort det alle analysebyråene har kviet seg for: de har gjennomført en politisk meningsmåling over Internett. Konklusjonen er at resultatene korrelerer veldig godt med dagens tradisjonelle partimålinger.

For første gang har et analysebyrå gjennomført en politisk meningsmåling på Internett. Analyseveteran Ulf Andersen i ResearchLab mener dette egentlig ikke burde la seg gjøre fordi nettbrukere ikke er representative for hele befolkningen.

Det nettbaserte analysebyrået Zapera har likevel gjort et forsøk. Selskapet har rekruttert et panel på 50.000 personer i Norden. Av disse er 10.000 i Norge. Og det er utfra disse de 1.000 personene som til nå har deltatt i panelmålingen er plukket ut. Respondentene er valgt ut fra mange variabler, slik som kjønn, alder, bosted, inntekt og stilling, Slik utvelgelsen skjer i de tradisjonelle partimålingene som Gallup og MMI gjennomfører over telefon.

- Den eneste forskjellen er at alle våre respondenter har tilgang til Internett. Og så langt korrelerer resultatene veldig bra med de andre målingene som er foretatt i samme periode. Vi har litt dårligere representativitet i aldersgruppen over 60 år, men konklusjonen blir den samme, sier markedssjef Erik Eidem i Zapera til digi.no.

Han legger til at representativitet også begynner å bli et problem i forhold til telefonintervjuer fordi mange mennesker ikke lenger har fasttelefon og dermed ikke finnes i telefonkatalogen.

Om partibarometre er velegnet til å gjennomføres på nett, har ikke Zapera tatt stilling til ennå. Men selskapet mener definitivt at Internett fungerer bra som datainnsamlingskanal, og i dette tilfellet korrelerte resultatene bra.

- Konklusjonen blir tilnærmet den samme, sier Eidem.

Han legger imidlertid til at panelet er litt overrepresentert av den urbane befolkningen, og dette slår negativt ut for noen av partiene.

- Hvis vi skulle gjennomføre landsrepresentative meningsmålinger på nett ville det først og fremst være en trendindikator, sier Eidem.

Han mener dette var den ultimate testen på om Zaperas panel har en representativitet og om det holder høy kvalitet.

Til toppen