Norman: Fornøyd med tap på 11 mill.

Før resultatframleggelsen onsdag morgen hadde Norman Data Defense varslet at første kvartal ville bli svakt. Selskapets ledelse sier seg derfor fornøyd med et tap på 11millioner kroner. - Året som helhet skal ende i pluss, gjentok administrerende direktør Gunnell Berdal Wullstein, under dagens presentasjon.

Før resultatframleggelsen onsdag morgen hadde Norman Data Defense varslet at første kvartal ville bli svakt. Selskapets ledelse sier seg derfor fornøyd med et tap på 11millioner kroner. - Året som helhet skal ende i pluss, gjentok administrerende direktør Gunnell Berdal Wullstein, under dagens presentasjon.

Norman Data Defense har tapt atskillige titalls millioner kroner siden selskapet ble notert på Oslo Børs sommeren 1997. Første kvartal i 1998 gjorde ikke situasjonen bedre; Underskuddet i perioden endte på 10,9 millioner kroner etter skatt. Ledelsen hevder likevel at tapene er på linje med hva som var forventet og administrerende direktør Gunnell Berdal Wullstein hevdet å være tilfreds med resultatene så langt.

- Første kvartal er normalt sett svakt - vi regner med å ta dette igjen i andre og fjerde kvartal og står fast ved at vi skal ende på pluss for året som helhet, sa Wullstein, som fremhevet at veksten i omsetning kvartal for kvartal var tilfredstillende.

Ikke alt var like ille for Norman-konsernet. Skattebelastningen i regnskapet tatt i betraktning, bidro datagjenvinningsselskapet Ibas med et plussresultat på anslagsvis i underkant av to millioner kroner i kvartalet - men dette gir igjen et høyere underskudd for hovedvirksomheten som nå er konsentrert rundt de to satsningsområdene virus- og tilgangskontroll.

Selskapet har også en tung brannveggløsning, men fokus på denne er redusert etter at utviklingen på salgsiden ikke har levd opp til forventningene.

- Vi har partnere som har satt seg mål om å selge inn brannmurløsningen, men disse har ikke innfridd. Vi har derfor nedprioritert utviklingen av dette produktet, sier Wullstein, som gir utrykk for at tilgangskontroll nå topper lista over prioriteringer. Norman hevder at selskapet nå er nest største aktør på tilgangskontroll på det tyske markedet, som etterhvert er blitt det viktigste geografiske satsingsområdet for Norman.

Foruten generell ekspansiv virksomhet hevder Norman at det svake resultatet i første kvartal skyldes en rekke omstendigheter som vanligvis ikke inntreffer: Omorganisering i den amerikanske delen av virksomheten påførte konsernet et negativt resultat på 3,6 millioner kroner og i tillegg påløp det kostnader i forbindelse med CeBIT-messa i Hannover på til sammen 2,5 millioner kroner.

Den svake utviklingen i det det svenske datterselskapet Verimation AB, der Norman fortsatt eier 22 prosent, bidro også til å svekke regnskapet i første kvartal. Til sammen påvirket Verimation regnskapet i Norman-konsernet med halvannen millioner kroner i negativ retning, men Norman håper at tapene begynner å nærme seg slutten. Verimation har falt kraftig i verdi etter at Norman snudde i beslutningen om å kjøpe hele selskapet.

- Verimation har satt i gang en prosess der de ønsker en stor industriell partner som fusjonererer eller kjøper opp selskapet. Vi regner med å unngå å måtte bokføre et tap her, sier Wullstein. Etter det digi.no erfarer kan Norman være kvitt Verimation allerede i løpet av inneværende kvartal.

TABELL: Utdrag fra Norman-resultatet for første kvartal. Alle tall i 1000 kroner.

Q1 98 Q1 97
Omsetning 33.703 23.504
Driftsresultat (8.721) (17.566)
Resultat før skatt (10.242) (18.682)
Resultat etter skatt (10.910) (18.632)
Til toppen