Norman fortsatt i minus

Foreløpig resultat viser at Norman Data Defense Systems heller ikke i fjerde kvartal klarte å lande inn et plussresultat. Underskuddet for 1997 la på seg med 5,7 millioner i fjerde kvartal, og endte på svimlende 75,7 millioner kroner.

Norman Data Defense Systems presenterte tirsdag foreløpige tall for fjerde kvartal 1997, som viser at det norske datasikkerhetselskapet fortsatt ikke klarer å tjene penger. Et resultat før skatt på minus 4,5 millioner er likevel en forbedring fra foregående kvartal da selskapet leverte et resultat før skatt på minus 26,8 millioner kroner.

Ledelsen mener utviklingen går mot et overskudd i 1998 - og veksten er forventet å være sterkere enn markedet forøvrig som i følge Norman er beregnet til å vokse mellom 45 og 60 prosent i inneværende år.

- Vi regner med underskudd i første kvartal, positivt i andre, omtrent null i tredje og på pluss igjen i fjerde kvartal. For 1998 som helhet regner vi med å gå i pluss, sa styreformann J. Arthur Olafsen under tirsdagens presentasjon. Han la til at selskapet i 1997 reduserte de prosentvise utviklingkostnadene - og at disse i 1998 trolig også vil reduseres nominelt.

- Det har blitt leid inn konsulenter for å fullføre utviklingsprogrammene i 1997 - disse regner vi med å kvitte oss med nå, sa Olafsen.

Markedsmessig har Norman styrket sine nye satsningsområder i Europa andre halvår, og spesielt i Tyskland der selskapet har utviklet et omfattende distribusjonssamarbeid med Deutsche Telecom. I de europeiske markedene har Norman også begynt å markedsføre smartkortbasert aksesskontroll og ledelsen spår at dette vil bli et vekstområde de neste årene.

- Viruskontroll står fortsatt for omtrent 85 prosent av den totale omsetningen, men forretningsområdet tilgangskontroll er i sterk vekst. I 1998 regner vi med at tilgangskontroll vil stå for en tredel av omsetningen, sier administrerende direktør Gunnel Berdal Wullstein i Norman til digi.no.

Norman har beholdt sin sterke posisjon i Norge i 1997, og ifølge Wullstein er markedsandel i Norge nå på 70 prosent på viruskontroll.

- Samtidig har vi økt aktiviteten i utlandet betraktelig. For 1997 sto den utenlanske virksomheten for omlag 45 prosent av den totale omsetningen, sier Wullstein.

Til tross for fortsatt optimisme i Norman har driften i 1997 påført selskapet en betydelig reduksjon i likviditeten. Et resultat etter skatt på minus 75,7 millioner kroner har bidratt til å redusere omløpsmidlene fra 134 millioner kroner ved inngangen av 1997 til 63 millioner ved inngangen av 1998.

Til toppen