Norman fortsatt med underskudd, men vekstambisjonene ligger fast

Norman sliter fortsatt med å oppnå overskudd, men selskapet har ambisjoner om å vokse kraftig innenfor alle virksomhetsområdene de neste årene.

Datasikkerhetsselskapet Norman hadde i de tre første kvartalene i 2000 en omsetning på 150 millioner kroner, tilsvarende en vekst på 17 prosent korrigert for IBAS reperasjonsvirksomhet som er solgt i andre kvartal. Lavere salg pga bortfall av Y2K effekt, utsatte salg i påvente av ny viruskontrollversjon og økte salgs- og FOU kostnader, trekker ned resultatet.

Driftsunderskuddet for pr. tredje kvartal var 6,3 millioner kroner, mot et tap på 8,5 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet før skatt ble på minus 4,3 millioner kroner, tilsvarende minus 0,42 kroner pr. aksje, mot et underskudd på 3,4 millioner kroner i fjor, tilsvarende minus 0,35 pr aksje.

Styret i Norman har valgt å dele selskapet inn i tre selvstendige satsingsområder: Viruskontroll, Data Rekonstruksjon og sletting (IBAS) og Sikkerhetsløsninger.

Salget av datasikkerhetsystemer står for 69 prosent av Normans omsetning pr tredje kvartal 2000, korrigert for IBAS reperasjonsvirksomhet. Norman har som ambisjon innenfor dette virksomhetsområdet å etablere seg blant de fem største aktørene i verden innen 2003. Videre har selskapet en målsetning om å vokse med 35 prosent eller mer og med en lønnsomhet (EBITDA) på 20 prosent årlig de neste tre årene. Inntekstveksten skal komme via økt OEM salg og salg til ISP/ASP markedet, opplyser selskapet.

Selskapet vil i slutten av november lanserere sin nye viruskontroll versjon, Norman Virus Control versjon 5, som skal forenkle håndteringen av løsninger i store nettverk, sier Jan Kristensen, daglig leder for virksomhetsområdet.

Innenfor data-rekonstruksjon (IBAS) har selskapet en dominerende posisjon i Norden og omkring 40 prosent av det europeiske markedet. Virksomhetsområdet utgjør 28 prosent av Normans omsetning pr tredje kvartal, korrigert for IBAS reparsjonsjonsvirksomhet. Selskapet har målsetning om å vokse med 20 prosent årlig de neste tre årene og opprettholde dagens lønnsomhet (EBITDA) på over 20 prosent. Selskapet vil arbeid aktivt for å inngå stategiske allianser og oppkjøp for å opprettholde sin sterke posisjon.

Det siste virksomhetsområdet er også selskapets nye satsingsområde; Nettsikkerhetsproduter. Så langt bidrar området marginalt med inntekter, men selskapet har store forventninger til sikkerhetsprodukter knyttet opp mot Internett. Markedet for denne type løsninger ansees av bl.a Gartner Group og Data Monitor å være blant de raskest voksende innenfor IT-sikkerhet de nærmeste årene. Så langt er det ingen markedsleder innenfor dette området, men Norman har visjoner om bli en ledende aktør innen dette området innen 2003. Selskapet har målsettning om å vokse fra dagens marginale omsetning til 500 millioner kroner i løpet av 2005

Norman aksjen er uforandret etter resultafremleggelsen og er sist omsatt på kurs 82 NOK.

Til toppen