Norman frifunnet for datainnbrudd

Høyesterett har frifunnet Norman Data Defense Systems AS på alle tiltalepunkter i erstatningssaken Universitetet i Oslo reiste mot selskapet for påstått datainnbrudd via Internett mot Universitetet.

I 1996 ble Norman og en av Normans medarbeidere ilagt et forelegg for påstått datainnbrudd via Internett mot Universitetet i Oslo. Selskapet har hele tiden benektet straffeskyld, og i en dom avsagt av Høyesterett tirsdag, ble Norman frifunnet på alle tiltalepunkter samt for et erstatningskrav reist av Universitetet i Oslo, opplyser Norman i en pressemelding.

Norman Data Defense Systems ble i Asker og Bærum herredsrett i april 1997 først dømt for datainnbruddet (se peker til egen sak i margen til høyre). Selskapet ble dømt for å ha testet ut sikkerheten på universitets Internett i forbindelse med et innslag til NRK Dagsrevyen.

Dommen i byretten lød på en bot på 100.000 kroner, saksomkostninger på 80.000 kroner og 5.000 kroner i erstatning til Universitetet i Oslo. I tillegg ble vedkommende som utførte testen dømt til å betale en bot på 10.000 kroner. Det var en enstemmig herredsrett som i fjor vinter fant selskapet skyldig i innbruddsforsøk over Internett.

Selskapet har siden forelegget ble utferdiget anført at de ikke har gjort noe ulovlig ved sine handlinger. Etter at selskapet først ble dømt i byretten, ble det i det vesentligste frifunnet i lagmannsretten, og nå endelig i sin helhet frifunnet av Høyesterett.

Forelegget som ble utferdiget av Økokrim, bygde på at Norman ved sine handlinger hadde overtrådt straffeloven §145 annet ledd, jf §144, som gjelder de tilfellene hvor noen uberettiget har forsøkt "å bryte en beskyttelse eller på liknende måte har skaffet seg adgang til data eller programutrustning" og straffeloven §393, som gjelder "rettsstridig å ha brukt eller forføyet over løsøregjenstand som tilhørte en annen...".

Premissene i Høyesteretts frifinnelsesdom foreligger ennå ikke, men det er klart at dommen vil ha generell interesse for datamiljøet langt utover den aktuelle saken.

Økokrim har hele tiden hevdet at dette er en prinsippsak som man ønsket Høyesteretts avgjørelse på, for å få trukket grensene for lovlig aktivitet via Internett.

digi.no følger opp saken.

Til toppen