Norman leverte ikke

Norman Data Defense leverte et stort underskudd i tredje kvartal, etter en langt svakere omsetning enn hva selskapet har annonsert at de ventet. Skylden for den labre omsetningen legges delvis på "stor volatilitet i prosjektomsetningen".

Norman omsatte i tredje kvartal for 34,9 millioner kroner og leverte et driftsresultat på minus 9,7 millioner kroner. Akkumulert tap på driften i år er nå på 18 millioner kroner av en omsetning på 111 millioner kroner.

Omsetningsøkning tar tid

Administrerende direktør Gunnel B. Wullsteins kommentar til resultatet er at det har tatt lengre tid å få opp salget i Sverige og Storbritannia enn ventet. Det kreves ytterligere markedsinvesteringer i disse landene i tiden fremover og hun regner med break-even i Storbritannia i løpet av fjerde kvartal.

Omsetningen i tredje kvartal ligger 34 prosent høyere enn i 1997 og hittil i år er omsetningen øket med 44 prosent. Ulike markedsanalytikere har estimert forventet markedsvekst til mellom 40 og 50 prosent årlig.

Det er spesielt omsetningen av Norman Access Control (NAC) som utvikler seg tregere enn ventet i Sverige og Storbritannia. Denne delen av virksomheten har økt sin andel av omsetningen med 70 prosent det siste kvartalet. Hittil har NAC bidratt med 22 prosent av omsetningen.

Selskapet opplever fremdeles hva de kaller "høy volatilitet" i prosjektarbeidet i Tyskland. Her er det ventet vesentlige inntekter i fjerde kvartal. I tillegg har omsetningen i datterselskapet Ibas (88 prosent) vært lavere enn forventet.

Under en presentasjon tirsdag morgen sa Wullstein at fjerde kvartal vil gi et positivt driftsresultat men at 1998 under ett vil vise et underskudd.

- Vi må trolig se en årlig omsetning i størrelsesorden 300 til 500 millioner kroner før vi kan være sikre på at ingen kvartaler viser underskudd på driften, sa Wullstein.

I fjerde kvartal er det ventet en høyere omsetningsvekst, spesielt i Sverige og Tyskland. Selskapet melder om over 100 nye forhandlere i Tyskland og antar at dette tallet vil stige til rundt 200 innen utgangen av året.

Lavere kostnader?

Selskapets kostnadsbase ligger nå på 13-14 millioner kroner per måned. Dette er et nivå selskapet poengterer er lavere enn tidligere år.

Utviklingskostnadene i tredje kvartal var på 6 millioner kroner og utgjorde dermed 17 prosent av omsetningen. Hittil i år ligger utviklingskostnadene på 14,6 prosent av omsetningen. Dette er vesentlig lavere enn i 1997.

I Storbritannia har Norman hatt ekstra kostnader i forbindelse med oppstart av en forsknings- og utviklingsavdelingen. Disse kostnadene er knyttet til overgangen til to nøkkelmedarbeidere fra Dr. Solomon til Norman. Selskapet har høye forventninger til en positiv effekt av ansettelsen av disse medarbeiderne.

I fjerde kvartal vil selskapet måtte øke markedsaktivitetene i Storbritannia.

Det er ventet at en restrukturering av Ibas nordiske aktiviteter vil gi lavere kostnader her. Samtidig er det ventet positive effekter av en konsolidering i Norman AB i Sverige.

Til toppen