Norsk pionér revolusjonerer meldingstjenester

Tom Muggeruds bedrift UMS tilbyr små og store bedrifter tilgang til globale avanserte integrerte meldingstjenester, praktisk talt uten startkostnader.

UMS AS tilbyr bedrifter avansert meldingshåndtering som abonnementstjeneste. Tjenesten gjør det mulig å sikre enhetlig behandling av innkommende meldinger av enhver type - faks, e-post, telefon, til og med teleks - uansett om de er rettet til en bestemt medarbeider, en avdeling, eller til organisasjonen som helhet.

- Vi kommer fra shippingmiljøet, forteller administrerende direktør Tom Muggerud. - Der er det lange tradisjoner i meldingshåndtering, og påfølgende strenge krav som vi er fortrolige med.

Selskapet ble etablert i 1997. I 1999 begynte man å studere framtidens meldingsformidling, der håndholdte apparater med trådløs kommunikasjon forutsettes å spille en stor rolle.

- Håndholdte apparater for mottak og sending av meldinger åpner for mobilitet og stor fleksibilitet. Man vil gjerne motta meldinger der man er, og motta dem straks de er sent. Vi måtte velge mellom den klassiske klient/tjener modellen og den nettsentriske modellen for våre løsninger. Vi valgte det siste. Et utslagsgivende argument er at nettsentriske løsninger ikke krever spesiell programvare på klienten.

UMS har 25 ansatte og en egen utviklingsavdeling. Systemene tar både WAP-telefoner og hånd-PC-er. Produktene er "Unified Messaging" og "Broadcast Messaging".

Unified Messaging lar deg definere regler for behandling av alle slags innkommende meldinger. E-postkontoer kan samles, e-post og faks kan dirigeres til avdelings- eller prosjektmapper avhengig av emne, og man får straks oversikt over hvem som gjør noe med enhver melding. Individuelle medarbeidere kan bestemme at telefonsvarmeldinger fra viktige avsendere skal utløse for eksempel en SMS-melding, eller en e-post der den inntalte beskjeden formidles som vedlegg.

Broadcast Messaging lar deg sende ut en melding - SMS, faks eller tale - til opptil 3000 mottakere om gangen. Meldingene kan utstyres med tilbakemeldingsfunksjon - av typen "tast 1 dersom du kan komme" - der tilbakemeldingene samles i en egen rapport.

Du kan velge å kjøre meldingssystemet gjennom en nettleser, eller du kan få den integrert i eksisterende e-postsystemer, Lotus Mail eller Microsoft Outlook.

UMS har en avtale med teleoperatøren Global One, som sikrer tilgang til faks og lokaltelefoni i 62 land.

- Vi fordrer ingen investering i program- eller maskinvare hos kunden. Du betaler for bruk, og en liten avgift for igangsetting, sier Muggerud. - Det gjelder både Unified Messaging og Broadcast Messaging. Vi har allerede i dag tilstrekkelig mange linjer til å sende 40.000 faks eller 50.000 talemeldinger i timen.

Til toppen