Norsk plateboss mener nett-sensur er en god idé

Sæmund Fiskvik, sjef for den norske platebransjens interesseorganisasjon, mener at nasjonale sperrer på Internett kan være en god idé. Den norske interesseorganisasjonen følger nå tyske eksperimenter med stor interesse.

Platebransjen rundt om i verden har slått seg sammen for å hindre at Internett og kopiering av musikk over nettet skal ta fra dem livsgrunnlaget. Tirsdag skrev digitoday.no om den tyske organisasjonen Bundesverband der Phonographischen Wirtschaft som har utviklet et system som skal finne nettjenester som tilbyr brukerne å laste ned MP3-filer med piratkopiert musikk.

Organisasjonen mener at tyske surfere skal hindres fra å komme inn på nettsteder som finnes på denne listen.
Dette er et eksperiment som følges med argusøyne fra norsk side. Sæmund Fiskvik, sjef for plateindustriens interesseorganisasjon IFPI Norge, sier til digitoday.no at de følger det tyske eksperimentet med stor interesse.


- Tyskerne er de som har kommet lengst med dette, sier Fiskvik til digitoday.no. Han mener konseptet er en interessant tanke, men vil ikke ta stilling om et lignende tiltak vil bli foreslått fra norsk side.

- Det er jo en del hindringer i veien, svarer Fiskvik på digitodays spørsmål om ikke staten bør blandes inn i eventuelle sensurtiltak.

- Dette vil jo gi nasjonal kontroll over noe som man ikke har kunnet kontrollere, sier Fiskvik som poengterer at man med en slik løsning ikke bare kan stenge MP3-sider men også pornografi fra nettet.

Til toppen