Norsk selskap leverer utstyr for å unngå nummerbytte

Port It har inngått en avtale med den portugisiske telemyndigheten Instituto das Comunicações de Portugal (ICP) om leveranser av utstyr som skal håndtere overgangen til nummerportabilitet i landet.

Kontrakten har en verdi på mellom 35 og 80 millioner kroner og gjelder systemer som gjør at teleabonnenter kan bytte operatør uten å bytte nummer. Avtalen er inngått i sterk konkurranse med en rekke store, internasjonale selskaper.

- Vi har gjennom tidligere oppdrag for ICP, og vår virksomhet i Danmark, bygget den nødvendige tillit hos de portugisiske myndighetene, sier administrerende direktør i Port It, Flemming Bo Hegerstrøm i en pressemelding.

Nøyaktig størrelse på kontrakten vil avhenge av antall porteringer som blir foretatt i landet. I kontrakten ligger det et minimumsbeløp på 35 millioner kroner. Avtalen løper over tre år.

- Økonomisk sett er kontrakten i seg selv et gjennombrudd for Port. Vi håper imidlertid at dette gir oss et fotfeste som kan føre til flere kontrakter på avanserte teletjenester for portugisiske operatører. I tillegg er nå resten av Europe pålagt av myndighetene å innføre nummerportabilitet. Vi skal delta i kampen om disse kontraktene, sier Hegerstrøm.

I Portugal opprettes det nå en såkalt National Referece Data Base (NRDB) i regi av Port. I samarbeid med det lokale selskapet Case etableres det et konsortium hvor Port vil eie ca. 80 prosent. Konsortiet vil stå for den operative driften av Portugals nummerportabilitet.

Til toppen