Norsk Tipping fikk IT-sikkerhetspris

Norsk Tipping fikk årets pris fra IT-Sikkerhetsforum for "non-stop"-programmet.

Formålet med den årlige prisen fra IT Sikkerhetsforum er å hedre "en organisasjon eller enkeltperson som har gjort en ekstraordinær innsats knyttet til å bedre informasjonssikkerheten i Norge." En uavhengig fagjury vurderer innkomne forslag.

Dette er juryens begrunnelse:

"

Norsk Tipping har gjennom utvikling og implementering av "Non Stop" programmet på en positiv måte bidratt til å sette IT-sikkerhet på dagsorden både i egen organisasjon og eksternt. Selskapet har presentert programmet gjennom artikler i ulike fagblad samt introdusert opplegget for eksterne organisasjoner, herunder BI og Mastergradstudiet i informasjonssikkerhet ved Høgskolen på Gjøvik. Norsk Tipping har også presentert programmet for medlemmer i ISF.

Gjennom nyskapende tenkning har Norsk Tipping utviklet et program som har gitt dokumenterte resultater i form av økt sikkerhetsbevissthet hos ansatte på alle nivåer. Sikkerhet i Norsk Tipping er knyttet opp mot selskapets forretningsidé og strategiplaner og har fokus på den betydning sikkerhet har for selskapet.

Gjennom utvikling og implementering av sikkerhetsspillet "Non Stop" utfordres deltagernes kunnskaper om sikkerhet på ulike måter, og aktuelle sikkerhetsproblemstillinger presenteres og diskuteres.

Programmet har videre bidratt til at Norsk Tipping oppnådde sikkerhetssertifisering våren 2000 etter World Lottery Association Security Control Standards, en standard som har mange likhetstrekk med ISO 17799.

Norsk Tipping har lagt stor vekt på at innføring av et bevisstgjøringsprogram må være et ledd i en langsiktig strategi og planlegger nå "Non Stop" Sikkerhet II.
"

Til toppen